Arrangement

Gratis webinar: Overblik over miljødata for vandløb og søer

CAB Webinar 2 29MAR2023 3

Deltag i dette gratis webinar og få indblik i data og digitale løsninger for overfladevandsdata. Herunder hvordan du ved hjælp af auto-genererede rapporter let kan danne dig overblik over data fra Miljødata.dk.

Adresse: Online

Dato: 29. marts 13.00 - 14.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Beskrivelse

Data om vandkemi, fysiske forhold samt biologien i søer og vandløb har siden 2021 været samlet i databasen VanDa. Hvis man skal trække data ud om tilstanden i et bestemt vandløb eller en sø, foregår dataudtrækket oftest fra Miljødata.dk, hvorfra man kan downloade store datafiler. Filerne er temmelig uoverskuelige, og det er ikke muligt at få dannet tidsvægtede gennemsnitsværdier for år, sommerperioder eller lignende.

Vi præsenterer her vores egne udviklede digitale værktøjer, hvor data ”koges sammen” til overskuelige grafer, gennemsnitsværdier og tidsmæssige udviklinger. Den helt store gevinst opnås, når der skal dannes overblik over store datamængder og tidsserier – eksempelvis for hele vandløbssystemer i forbindelse med konsekvensvurderinger, vurdering af udledningstilladelser eller andre typer projekter.

Gratis webinar

Deltag på dette gratis webinar og se, hvordan vi anvender vores nyudviklede digitale værktøjer til at danne overblik over de ofte meget datatunge udtræk, man kan lave fra Miljødata.dk, når man skal hente data om tilstanden i vandløb og søer. Der vises eksempler på udtræk af data for blandt andet vandkemi, vandplanter, smådyrsfauna og fisk i både søer og vandløb.

Dagsorden

 • Den juridiske ramme for brug af miljødata, v. jurist Anna Louise Seiersbøl Østergaard
 • Vandløbs- og sødata, søgemuligheder – Miljødata.dk, MiljøGIS, ODA, Arealdata, VanDa, v. Carsten Bjørn
 • Vandløb, digitalt værktøj til auto-genererede rapporter for data fra Miljødata.dk, v. Emil Kristensen
 • Case-eksempel: Anvendelse af vandløbsdata til konkret projekt, v. Carsten Bjørn
 • Søer, digitalt værktøj til auto-genererede rapporter for data fra Miljødata.dk, v. Emil Kristensen
 • Case-eksempel: Anvendelse af sødata til konkret projekt, v. Stig Rostgaard
 • Afrunding og spørgsmål

Praktisk

 • Tilmeld dig det gratis webinar via formularen herunder
 • Webinaret afholdes online på Demio (ingen app installation nødvendig) onsdag den 29. marts 2023 kl. 13-14
 • Arrangementet er primært tiltænkt medarbejdere i kommuner, Staten og forsyninger
 • Oplægsholdere: Anna Louise Seiersbøl Østergaard, Emil Kristensen, Carsten Bjørn og Stig Rostgaard alle fra NIRAS

Vil du vide mere?

Carsten Bjørn

Carsten Bjørn

Ferskvandsbiolog, gruppeleder søer og vandløb

Allerød, Denmark

+45 8873 5422

Se også: