Arrangement

Vandindvinding og påvirkning på overfladevand og natur

Overfladevand

Adresse: Online

Dato: 10. februar 10.00 - 11.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Oplægsholder: Morten Lauge og Casper Katborg fra NIRAS samt advokat Flemming Elbæk, Haugaard|Braad Advokatfirma

Arrangementstype: Webinar

Webinaret har to spor - et juridisk og teknisk:

På webinaret gennemgår vi de væsentligste juridiske regelsæt, når ansøgninger om vandindvinding skal vurderes og tillades.

Der vil særligt være fokus på: 

  • vandforsyningsloven

  • habitatbeskyttelsen og naturbeskyttelseslovens § 3

  • beskyttelsen af bilag IV-arter
  • vandrammedirektivet

Gennemgangen bliver suppleret med praksis fra de danske klagenævn og EU-domstolen.

Til miljøkonsekvensvurdering af en vandindvinding anvendes grundvandmodeller som grundlag for vurderingerne af påvirkning på natur og vandmiljø. I Danmark anvendes typisk to forskellige grundvandmodeller/modelprincipper (MikeSHE, Modflow) ofte afhængig af, hvor i landet indvindingen finder sted.

To modeller er aldrig ens, og det er resultaterne heller ikke. Det betyder ikke, at den ene model er mere rigtig end den anden, men blot, at man skal være opmærksom på, hvilken problemstilling der ønskes belyst og med hvilken præcision, når der vælges model og, at det ikke er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af modellerne.

Modellerne og tolkningen af resultaterne kræver ofte, at disse valideres med vandstandsdata, som typisk er sparsomme i de øvre magasiner.

Tolkningen og vurderingerne er derfor ofte vanskeliggjort i vurderingen af påvirkningen på vandløb, søer og grundvandsafhængig natur.

I webinaret vil du have mulighed for at høre om modellernes forskellighed, styrkerne ved de to modeltilgange og hvilke forhold, der er med til at afgøre hvilken modeltilgang, der er bedst egnet i forskellige typer af projekter.

Vil du vide mere?

Morten Lauge Fejerskov

Morten Lauge Fejerskov

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 6020 1872

Casper Katborg

Casper Katborg

Chefkonsulent

Aarhus, Denmark

+45 4299 8326