Arrangement

Påvirkning af biodiversitet i værdikæder: Valg af byggematerialer

Rekreative ruter ved klimatilpasning i Ringsted Ådal

Ringsted Ådal (Foto: NIRAS A/S)

Adresse: Online

Dato: 18. juni 09.00 - 09.45

Pris: Gratis

Arrangør: Mia Heide, NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Hvordan måler vi byggeriets store off-site påvirkning på biodiversiteten? Bliv klogere på dette webinar med Mia Heide, ph.d. og bæredygtighedsspecialist hos NIRAS. Få indblik i nye værktøjer og metoder til at beregne biodiversitetspåvirkning og se konkrete resultater fra aktuelle materialer og bygninger.

Hvad får du med hjem fra dagens seminar:

  • Indsigt i hvordan man kan måle byggeanlægs påvirkning af biodiversiteten.
  • Indblik i de nyeste værktøjer og metoder til at beregne biodiversitetspåvirkning
  • Konkrete eksempler fra aktuelle materialer og byggerier

NIRAS planlægger en webinarrække omkring biodiversitet. Vi lægger hårdt ud med et oplæg den 18. juni, hvor Mia vil præsentere deres arbejde med påvirkning af biodiversitet i værdikæder med fokus på Life Cycle Analysis. 

Efter sommerferien planlægger vi yderligere fire webinarer i august, september, oktober og november. Her vil vi komme ind på hvorfor det er relevant at arbejde med biodiversitet i relation til bl.a. CSRD, herunder afrapportering og retningslinjer for danske virksomheder.

Tilmeld dig her

Se også: