Arrangement

Gratis webinar: Søer og regnvandsbassiner

Soendersoe Morgenfoto

Hør om tre yderst aktuelle emner for dig, der arbejder med søer og regnvandsbassiner

Adresse: Webinaret foregår online

Dato: 09. november 15.00 - 30. september 16.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Indledningsvist giver vi eksempler på, hvordan man kan øge biodiversiteten i eksisterende og nye søer og regnvandsbassiner - både med hensyn til den fysiske udformning og den løbende drift samt pleje.

I forlængelse af dette fortæller vi om en ny, lovende metode til at reducere fosforfrigivelsen fra sedimenter ved hjælp af bioelektroder, der samtidig kan have en positiv effekt på forskellige miljøfarlige stoffer og metanfrigivelsen.

Afslutningsvis giver vi nogle eksempler på betydningen af vandfugle for næringsbelastning af søer. Vi præsenterer bl.a. eksempler på søer, hvor den eksterne belastning er næsten 4-doblet, hvis man medregner fosforbidraget fra fugle i forhold til de samlede, øvrige belastningskilder.

Program:

Øget biodiversitet i nye og eksisterende regnvandsbassiner og søer

 • Mål for bassinets/søens naturmæssige og rekreative værdi. Hvilke arter vil vi gerne fremme?
 • Fysisk udformning og vandkvalitet.
 • Hvordan optimeres biodiversiteten? Fx hvad betyder drift og pleje

Bioelektroder – udvikling af ny metode til at forbedre vandmiljøet

 • Udvikling og optimering af bioelektroder, den ’elektriske snorkel’
 • Binding af fosfor i sedimentet
 • Positive effekter på olieforurening og metanudledning

Vandfugles betydning for belastningen i søer. Den ”glemte” belastningskilde

 • Hvad betyder næringstilførsel fra vandfugle til en sø?
 • Eksempler på belastningsopgørelser med og uden bidrag fra vandfugle.
 • Grågæs, skarver – hvilke arter er vigtigst?

Oplægsholdere: Mikkel Stener Møller, Emil Kristensen, Steffen Larsen Aggerholm, Helle Jerl Jensen og Carsten Bjørn

 • Målgruppe: Kommuner og forsyninger
 • Dette arrangement er et online-webinar
 • Tid: tirsdag den 9. november 2021 kl. 15-16
 • Pris: Gratis

Tilmeld

Vil du vide mere?

Carsten Bjørn

Carsten Bjørn

Ferskvandsbiolog, gruppeleder søer og vandløb

Allerød, Denmark

+45 8873 5422