Arrangement

Bilag IV-arter, Regulering og praksis

Flyvestation Varlose Ns 08279

På webinaret gennemgår vi den seneste praksis fra EU-domstolen og de danske klagenævn.

Adresse: Online

Dato: 30. marts 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Martin Hesselsøe og Casper Katborg fra NIRAS samt advokat Flemming Elbæk, Haugaard|Braad Advokatfirma

Arrangementstype: Webinar

Beskyttelsen af arter på habitatdirektivets bilag IV har de seneste år fået stadigt større fokus i dansk klagenævnspraksis, da en række større, højt profilerede projekter er blevet standset på grund af mangelfulde vurderinger af projektets indvirkning på arter omfattet af beskyttelsen i habitatdirektivet.

Vi stiller skarpt på opmærksomhedspunkter og faldgruber i forbindelse med at projektere og vurdere påvirkningen af planer og projekter i forhold til bilag IV-arter.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef (Natur & Biodiversitet)

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Casper Katborg

Casper Katborg

Chefkonsulent

Aarhus, Denmark

+45 4299 8326