Arrangement

PFAS–udfordringer for forsyninger i forhold til slam fra renseanlæg

1 Rens Webinar

Bliv klogere på: Hvad er der truffet af PFAS i spildevand og slam fra renseanlæg?

Adresse: Online

Dato: 10. marts 15.00 - 16.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Jan Jørgensen, Slagelse Kommune. Casper Schwartz Glottrup, Miljøstyrelsen. Anders Christensen, NIRAS.

Arrangementstype: Webinar

Se optagelsen af webinaret

Dette webinar er afholdt. Men du kan se optagelsen af webinaret her.

Beskrivelse

Målgruppe:

  • Myndigheder
  • Forsyninger
  • Virksomheder

Bliv opdateret med den seneste viden inden for PFAS-forurening

Fem gratis webinarer giver dig svar på udfordringerne med at håndtere PFAS i forbindelse med undersøgelser, oprensning, slam fra renseanlæg, lovgivning, analyser mv.

Forureningen med PFOS i Korsør i starten af 2021 har medført et stærkt øget fokus på PFAS’ skadelige virkninger i forhold til mennesker og miljø. Stoffernes toksicitet, kompleksitet og særligt de lave grænseværdier giver store udfordringer for særligt myndigheder og forsyninger i forbindelse med at håndtere forureningerne.

Den øgede opmærksomhed om PFAS betyder, at man har igangsat mange undersøgelser, der bidrager med ny viden til at forstå PFAS’ opførsel i jord, slam, grundvand og i materialer.

Den viden deler myndigheder, NIRAS-eksperter og en række indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere med dig på en række gratis webinarer.

I foråret 2022 kan du se frem til disse webinarer, der tager udgangspunkt i en række NIRAS-projekter i Skandinavien igennem de seneste 15 år. 

Nedenfor kan du tilmelde dig til det første webinar i rækken.

Hold øje med denne side, hvor vi løbende lægger nye datoer op for de næste webinarer.

Vil du vide mere?

Anders Christensen

Anders Christensen

Afdelingschef

Holbæk, Denmark

+45 6026 1848

Se også: