Arrangement

Miljøvurdering af planer – forholdet til vandrammedirektivet og habitatdirektivet

Susa006 1640961 (1)

På webinaret giver vi en indføring i reglerne om miljøvurdering af planer og programmer samt, hvordan man praktisk håndtere miljøvurderingerne og forholdet til anden lovgivning.

Adresse: Online

Dato: 01. september 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad, seniorkonsulent Camilla Sulsbrück, NIRAS og eksperticechef Rasmus Hejlskov Olsen, NIRAS

Arrangementstype: Webinar

Vi kommer bl.a. ind på, hvornår et dokument har karakter af en plan og dermed er omfattet af miljøvurderingsreglerne, samt hvorledes miljøvurderingen afgrænses og håndteres og forskellene i håndteringen, når der er tale om overordnede planer og konkrete planer.

Herudover gennemgår vi reglerne om screeninger af planforslag i forhold til den miljømæssige påvirkning, samt krav mv. til datagrundlag i forbindelse med såvel screeninger som selve miljøvurderingen.

Endelig kommer vi ind på, hvorledes habitatreguleringen og reglerne i vandrammedirektivet skal håndteres i forbindelse med en miljøvurderingsprocedure af en plan, ligesom også forholdet til reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter bliver berørt.

Målgruppe:

  • Myndigheder
  • Forsyningsvirksomheder
  • Industrivirksomheder

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053