Arrangement

Miljøvurdering af planer – forholdet til vandrammedirektivet og habitatdirektivet

Susa006 1640961 (1)

Adresse: Online

Dato: 01. september 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Arrangementstype: Webinar

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053