Arrangement

Nyt om vandrammedirektiv og havstrategidirektivet

Vand5

På dette webinar ser vi nærmere på de nye vandområdeplaner, der er i høring, og gennemgår udvalgte dele af den nyeste klagenævnspraksis i forhold til vandrammedirektivet og den danske implementering.

Adresse: Online

Dato: 12. maj 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Karen Søgaard og Josepha Harms Axelsen fra NIRAS samt advokat Flemming Elbæk, Haugaard|Braad Advokatfirma

Arrangementstype: Webinar

Vi kaster også et blik på de nyeste FAQ’er fra Miljøstyrelsen og gennemgår reglerne om udlægning af blandingszoner. 

Derudover omhandler webinaret også EU’s havstrategidirektiv, der skal sikre, at man opnår eller opretholder en god miljøtilstand i havets økosystemer samtidig med, at man muliggør bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Vi supplerer gennemgangen med egne erfaringer, og hvordan vi anvender ovenstående i vores egne projekter.

Målgruppe:

  • myndigheder
  • forsyningsvirksomheder og
  • industrivirksomheder

Varighed: ca. 60 min. (inklusive 5 minutter til spørgsmål)

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053