Arrangement

Sommerseminar: Turisme nu og fremover – bud på nøgleområder

Niras Arrangement Turisme

Adresse: NIRAS Aarhus, Ceres Allé 3, 8000 Aarhus VIA, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C (hovedindgangen)

Dato: 25. maj 08.30 - 15.45

Pris: 495 DKK

Download invitationen her.

Turisme er en betydelig del af Danmark på både mikro- og makroplan. Alle områder i landet kan på en eller anden måde forbindes og relateres til de tre typer turisme – erhverv, natur og storby. Turisme udgør et af Danmarks største erhverv med en betydelig omsætning.

Kommuner, destinationsselskaber og private aktører samarbejder for fortsat at udvikle by og land som attraktive steder at bo og besøge. Bæredygtig turisme som begreb er en positiv og indtægtsorienteret tilgang til det lokale udviklingsarbejde flere steder. Nu og endnu stærkere i fremtiden vil et af omdrejningspunkterne for denne udvikling være bæredygtighed og grøn omstilling. Her skal vi huske, at bæredygtighed omfatter tre dimensioner:

  • De sociale aspekter
  • De miljømæssige områder
  • De økonomiske konsekvenser

Alle facetter af bæredygtighed er relevante, når vi taler om fremtidens turisme i Danmark. Det afspejler vores program, hvor vi bl.a. kommer ind på certificeringer og bæredygtighed.

Når vi sammen udvikler turisme, bør dette ske på baggrund af data og viden. Vi skal sikre, at vi anvender ressourcerne rigtigt og bør derfor kende konsekvenser, udgangspunkter, risici og effekter bedst muligt, før vi igangsætter nye initiativer.

Turisme skaber mange arbejdspladser samt omsætning, og flere områder i Danmark er helt afhængige af dette erhverv. Det gælder både områder som sommerhusudlejning, shopping, hoteller, konferencer, naturoplevelser, gastronomi samt transport og meget andet.

Turisme bidrager også til, at det er attraktivt at bo mange steder i landet med servicetilbud, arbejdspladser, indkøbsmuligheder og oplevelser. Der er således ofte sammenhæng mellem turister og borgere samt grundlaget for levedygtige byer m.v.

I 2022 udgjorde udenlandske turisters forbrug i Danmark 61,9 mia. kr., hvilket er 7,3% højere end i 2019, som var det tidligere rekordår. Men der er også international konkurrence om turister, så vi skal konstant udvikle vores turisterhverv sammen.

Siden seneste NIRAS-sommerseminar i 2022 har vi arbejdet endnu mere med turisme i bredeste forstand og oplever f.eks., at mange efterspørger øget overnatningskapacitet, gerne på utraditionelle måder. Der er mange spændende perspektiver i dette, og området fortjener i den grad fokus. Forlængelse af sæsoner og konkret ladestandere er også emner, vi hyppigt møder.

Vi glæder os over, at der fortsat er høje ambitioner i Danmark, når vi taler turisme. Regeringen sendte i 2022 en ny national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme på gaden. Der peges på, at Danmark har grundlaget for at indfri potentialet for at blive en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer.

Vi håber og tror på, at vores forårsseminar 2023 bidrager til pejlemærker, løsninger, udvikling, skitsere dilemmaer og udfordringer.

Vi glæder os til at se dig i Aarhus torsdag den 25. maj 2023 - og håber, du vil være med til at gøre dagen udbytterig for os alle.

Program

08.30 – 09.00 Registrering, ankomst og morgenmad hos NIRAS

09.00 – 09.15 Afgang fra NIRAS til VIA University College (gåtur på 5 min.)
Dagen afholdes hos VIA University College - nabo til NIRAS

09.15 – 09.30 Velkomst ved VIA University College
Professionshøjskoledirektør, Kirsten Suhr Bundgaard

09.30 – 09.45 Dagens program og perspektivering
Udviklingschef, Michael Møller, NIRAS

09.45 – 10.15 Temperaturen på turisme i Danmark – udfordringer og løsninger i et helikopterperspektiv
Erhvervspolitisk direktør, Anders Thusgaard, Erhvervsministeriet

10.15 – 10.45 Samarbejde om turisme set fra Destination Kystlandet
Direktør, Helle Berthold Rosenberg

10.45 – 11.00 Kaffepause og netværk

11.00 – 11.45 Rekreativ Infrastruktur, adgang til oplevelser og naturen
Direktør, Jens Hausted, Dansk Kyst og Naturturisme

11.45 – 12.45 Frokost, netværk og mobiltelefoner – frokost hos NIRAS

12.45 – 13.15 Break out session med fokus på anvendelse af data i planlægning og udvikling af fremtidens turisme.
Facilitator: Søren Zebitz Nielsen, NIRAS

13.15 – 13.50 Grønne certificeringer i turismebranchen – efterspørgsel og krav
Senior Manager, Anne-Sofie Hattesen, MeetDenmark
Chefkonsulent, Louise Sprotte-Hansen, NIRAS

13.50 – 14.15 Kaffepause og netværk med kage og frugt

14.15 – 14.40 Break out session med fokus på bæredygtighed, grøn omstilling, forsyningssikkerhed og økonomi
Facilitator: Direktør, Tom Heron, NIRAS

14.40 – 15.15 Hvordan skabes en ny turist destination i verdensklasse?
Nyt Naturhistorisk Museum Aarhus
Direktør, Bo Skaarup

15.15 – 15.45 Debat og spørgsmål med deltagere og panel
Panel:
Chefkonsulent, Linda Hansen, Norddjurs Kommune
Underdirektør, Marc Perera Christensen, Dansk Erhverv
Direktør, Tom Heron, NIRAS

15.45 Tak for i dag
Facilitator: Udviklingschef, Michael Møller, NIRAS

 

 

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Michael Møller

Michael Møller

Udviklingschef

Allerød, Denmark

+45 2960 0618

Susanne Dyring Lindevang

Susanne Dyring Lindevang

Sekretær

Allerød, Denmark

+45 6011 4273