Arrangement

Gratis webinar: PFAS i byggematerialer

Byggematerialer

Deltag i dette gratis webinar, og få indblik i, hvilke udfordringer der opleves med håndteringen af PFAS i bygningsmaterialer i forbindelse med miljøkortlægning af bygninger og bortskaffelse af bygningsaffald.

Adresse: Online

Dato: 02. marts 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Oplægsholder: Bo Alslev, NIRAS - Claus Nygaard Thomsen, NIRAS - Hans-Christian Greve, Eurofins

Arrangementstype: Webinar

Problemstilling

Med det seneste store fokus og viden om PFAS i miljøet, opleves der i forbindelse med miljøkortlægning af bygninger, håndtering og bortskaffelse af bygningsaffald en stigende tvivl omkring håndtering af PFAS gennem hele byggebranchens værdikæde. 
I forbindelse med håndteringen af bygningsaffald fra nedrivninger og renoveringer skal der foretages en kortlægning af miljøfarlige stoffer inden affaldet skal bortskaffes. Der er risiko for at bygningsmaterialer, der skal håndteres og bortskaffes som affald, kan indeholde PFAS, enten direkte fra producentens side og/eller som følge af en egentlig produktion af emner, hvortil der anvendes PFAS-holdige hjælpestoffer og kemikalier.
Som det er lige nu, er der ingen egentlige grænseværdier for PFAS i bygningsaffald, som vi kender det for jord og grundvand og andre miljøfarlige stoffer i affald som f.eks. PCB eller bly. Derfor kan det være vanskeligt at vurdere, hvordan bygningsaffald med indhold af PFAS skal håndteres. 

Webinarets indhold

Deltag på dette gratis webinar og hør om erfaringer og udfordringer i forbindelse med håndtering af PFAS i byggematerialer, herunder kortlægningsundersøgelser, kemiske analyser og den efterfølgende håndtering af affald. I hvilke tilfælde vurderes, at være særlig risiko for PFAS i byggematerialer? I hvilke tilfælde bør rådgivere være opmærksomme på PFAS og hvornår kan/bør kommuner kræve prøvetagning med det nuværende vidensgrundlag? Hvis der konstateres PFAS, hvordan skal byggeaffaldet i givet fald håndteres og bortskaffes?
På dette 9. webinar om PFAS tages disse problemstillinger op. Forskellige eksperter fra NIRAS vil fortælle om deres arbejde, udfordringer og seneste erfaringer med PFAS i byggematerialer.
Derudover vil analyselaboratoriet, Eurofins, fortælle om deres seneste erfaringer med analyser af PFAS i bygningsmaterialer.

Program

  • Udfordringer ved forekomst af PFAS i bygningsmaterialer
  • Seneste viden om og erfaringer med forekomst af PFAS i byggematerialer
  • Eurofins erfaringer med analyser af PFAS i bygningsmaterialer

Tilmeld dig her

Se også: