Arrangement

Natura 2000-beskyttelse, væsentligheds- og konsekvensvurdering samt fravigelse

Vand10

Adresse: Online

Dato: 19. april 10.00 - 11.00

Pris: Gratis

Oplægsholder: Kristine Boesgaard og Casper Katborg fra NIRAS samt advokat Flemming Elbæk fra Haugaard|Braad Advokatfirma

Arrangementstype: Webinar

Beskyttelsen af Natura 2000-områderne har de seneste år fået stadigt større fokus i dansk klagenævnspraksis, da en række større, højt profilerede projekter er blevet erklæret ugyldige og standset på grund af mangelfulde vurderinger af projektets indvirkning på udpegningsgrundlaget og bevaringsmålsætninger i de enkelte Natura 2000-områder.

Webinaret giver en generel indføring i beskyttelsen af Natura 2000-områder i henhold til habitatdirektivet. Vi kommer ind på forskellene mellem en væsentlighedsvurdering og en konsekvensvurdering, samt hvad der er udslagsgivende for, om det er den ene eller anden type vurdering, der skal gennemføres.

Gennemgangen bliver suppleret med relevant praksis fra EU-domstolen og danske klagenævn. Endelig introducerer vi fravigelsesmulighederne fra beskyttelsen i habitatdirektivet.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053