Arrangement

Gratis PFAS-webinar: Udledningskrav, kontaminering af anlæg & nyt fra Korsør Brandskole

PFAS Webinar

NIRAS inviterer til dette 11. webinar om PFAS i spildevand og i bygnings- og anlægsdele. Vi får besøg af Centerleder Rene Kofod fra Korsør Brandskole (RESC) som vil fortælle om de seneste erfaringer i arbejdet med at reducere emissionen af PFAS fra Brandskolen.

Adresse: Online

Dato: 22. juni 14.00 - 15.00

Pris: Gratis

Arrangør: NIRAS

Arrangementstype: Gratis webinar

Nye afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet betyder at krav til udledninger og dermed også udledningskrav for PFAS må forventes at blive skærpet for at imødekomme kravene i vandrammedirektivet.

Med de nye afgørelser indvarsles der et nyt regime i forhold til omfanget og præcisionen af vurderingerne af udledningers påvirkning af overfladevand. Det får betydning for udstedelsen af udledningstilladelser, hvor der ønskes udledt miljøfarlige stoffer til overfladevand.

Spredningen af PFAS-stoffer fra spildevand til recipienter og renseanlæg skal forhindres tæt på kilden, men dette vil ofte kræve en flerstrenget indsats. Erfaringer med undersøgelser ved en brandøvelsesplads viser bl.a. at anlægsdele ofte kan være kontaminerede med f.eks. PFOS.

PFAS problematikken i DK blev for alvor startet med sagen ved Korsør Brandskole. Brandskolen har igennem de seneste 3 år løbende arbejdet med at få løst de mange PFAS udfordringer og senest er grunden taget i brug som Danmarks første PFAS testcenter. 

Tilmeld dig her

For mere info kontakt:

Søren Helt Jessen

Søren Helt Jessen

Markedschef

Holbæk, Denmark

+45 4810 4645

Karen Søgaard Christiansen

Karen Søgaard Christiansen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2345 3053