man and woman in work wear standing in a field. Freja Rebecca Johansen (FRRJ), Jakob Badsberg Larsen (JLA)

Virksomhedsmiljø

Vi baner vejen for virksomheders udvidelser og hjælper myndighederne med at administrere miljøområdet.

Noise reduction fence at road

Akustik og støj

Vi er eksperter i den bedste og mest effektive støjdæmpning.

Woman in work wear standing in a field.Freja Rebecca Johansen (FRRJ)

VVM og miljøvurdering

Vi hjælper med at realisere blandt andet bane- og vejprojekter, industri- og procesanlæg og vindmølleparker.

Man screening for environmentally harmful substances on a building ground. Thomas Laybourn (TLA)

Miljøfarlige stoffer i indeklima

Problemer med asbest, PCB, radon, fugt og skimmel kan løses.

Woman in work wear standing in front of geoprobe. Freja Rebecca Johansen (FRRJ)

Jordforurening og grundvandsforurening

NIRAS har mange års erfaringer og 150 eksperter, som arbejder specifikt med undersøgelse og udvikling af forurenede grunde.

Geoprobe

Geoprobe® - miljøundersøgelser med mobil borerig

Vi udfører on-site analyse og udtager forureningsprøver af jord, vand og poreluft ved hjælp af vores mobile Geoprobe®-system.

Male employee standing outside. Jakob Badsberg Larsen (JLA)

Natur og vandmiljø

Vi rådgiver om alle opgaver inden for natur og vand. Du kan altid forvente helhedsorienterede løsninger, som tager afsæt i den nyeste viden og myndighedskrav.

;