Rådgivning i biodiversitet

Rådgivning i biodiversitet

Biodiversitet er et brandvarmt emne, der er helt centralt i bl.a. eu lovivningen som CSRD og taksonomi. Sammen med klima er det helt øverst på bæredygtighedsdagsordenen ved virksomheder, forskere og forbrugere samt politikere. I NIRAS har vi mange års erfaring med natur og biodiversitet. Der opstår altid rigtig mange spørgsmål, når man arbejder med disse emner. Vi kan hjælpe jer med at stille de rigtige spørgsmål og ikke mindst, finde svarene til jer. Vi tilbyder rådgivning inden for alle opgaver relateret til kortlægning, vurdering og fremme af biodiversitet.

Arbejdet med at bevare biodiversitet er en af de vigtigste opgaver i tiden. Biodiversiteten er under pres både globalt og lokalt. Med de rette tiltag og hensyn er det muligt at mindske det aftryk, vi som mennesker sætter på natur og biodiversitet.  

Vores dygtige rådgivere er specialister i at skabe skræddersyede løsninger til at bevare og genoprette biodiversitet. Uanset om det drejer sig om restaurering af levesteder, naturovervågning, udvikling af biodiversitetsplaner for landskab eller noget helt andet, er vi klar til at arbejde sammen med dig.

EU rapporteringskrav, CSRD og EU taksonomi 

Virksomheder, kommuner, forsyninger og andre aktører viser i stigende grad interesse for at arbejde med biodiversitet. Både for at mindske eget aftryk og for at bidrage til en positiv udvikling.  

Med kommende EU rapporteringskrav (CSRD og EU Taksonomien) bliver det yderligere nødvendigt at dokumentere, hvordan virksomheders aktiviteter påvirker biodiversitet (lokalt og i værdikæder). 

Udvikling af natur-positive forretningsmodeller for biodiversitet 

Vi er klar til bistå virksomheder med udvikling af en natur-positiv-forretningsmodel, hvor påvirkning af biodiversitet kan vendes fra negativ til neutral (”No Net Loss - NNL”) eller endda til en positiv påvirkning af biodiversitet (”Net Biodiversity Gain - NBG”). 

Grundlaget for dette er en kortlægning af virksomhedens påvirkning af biodiversitet, efterfuldt af strategi og handlinger, som fremmer biodiversitet i et omfang, der svarer til påvirkningen (NNL) eller endda medfører en positiv påvirkning (NBG)  

Hvad skal virksomheder inkludere i årsrapporten under ESRS-E4?

 • Hvordan virksomheden vil tilpasse forretningsmodel og strategi, så denne kan drives med respekt for de planetære grænser og bidrage til internationale mål, såsom EU’s biodiversitetsstrategi og CBD-COP 15.

 • Hvordan virksomheden måler og rapporterer påvirkninger på biodiversitet og økosystemer, både på egne lokationer og i værdikæden.

 • Hvilke planer virksomheden har, samt hvilke tiltag virksomheden igangsætter, for at forebygge og afbøde faktiske eller potentielle negative påvirkninger.

 • Hvilke tiltag der igangsættes for at beskytte og genoprette biodiversitet og økosystemer.

Rådgivning i biodiversitet

Vi rådgiver i stort og småt inden for biodiversitet 

Vores rådgivning indenfor biodiversitet inkluderer blandt andet følgende: 

 • Kortlægning og vurdering af natur og biodiversitet (konventionelle metoder, eDNA, remote sensing mm.)
 • Kortlægning af invasive arter fx med remote-sensing
 • Biodiversitetsplaner og biodiversitetsstrategier 
 • Dokumentation til CSRD rapportering 
 • Indsamling af data som grundlag for at dokumentere påvirkning på biodiversitet (f.eks. i forbindelse med certificering DGNB, LEED, BREAM
 • Naturgenopretning og erstatningsnatur (f.eks. vandløb, søer, kystområder) 
 • Vådområdeprojekter  
 • Drifts- og plejeplaner 
 • Landskabsplaner med fokus på biodiversitet 
 • Vurdering af biodiversitets påvirkning:
  • i anlægsprojekter og ved produktionsfaciliteter (”on site”)
  • i forsyningskæder (”supply chain”)
  • ved nybyggeri på ubebyggede områder (”green field”)
  • ved renovering og nybyggeri på tidligere bebyggede områder (”brown field”)

 

Biodiversitet og økosystemer i CSRD - ESRS E4

ESRS E4 er CSRD-standarden for rapportering om biodiversitet og økosystemer.

Standarden gælder for alle virksomheder, der er underlagt CSRD, hvis virksomhedens aktiviteter væsentligt påvirker eller er afhængig af biodiversitet og/eller økosystemer.

Den er bl.a. baseret på den bedst tilgængelige videnskabelige evidens og internationale rammer, såsom IPBES (the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) og CBD (Convention on Biological Diversity).

Bæredygtighedsanalyser i naturprojekter 

I NIRAS er vi desuden stærke på bæredygtighedsanalyser, og der er ofte en tæt kobling mellem naturprojekter og øvrige bæredygtighedsanalyser fx i forbindelse med klimaregnskaber. 

I dag står vi over for en stadig voksende udfordring: at bevare og beskytte vores natur, samtidig med at vi søger at efterleve vores ønsker til udvikling, vækst og grøn omstilling. Dette dilemma kræver en omhyggelig afvejning af økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer, og det er her, bæredygtighedsanalyser i naturprojekter kommer ind i billedet. 

Bæredygtighedsanalyser er et værktøj, der giver os mulighed for at evaluere konsekvenserne af vores handlinger på naturen og samfundet omkring os. I naturprojekter spiller disse analyser en afgørende rolle for, at dokumentere omfanget af virksomhedens påvirkning af natur og biodiversitet på rejsen mod den natur-positive forretningsmodel der i harmoni med økosystemerne og respekt for menneskelige behov. 

Se vores webinar om biodiversitet

Få sidste nyt om miljø og biodiversitet direkte i indbakken

Kontakt os i dag for at starte dit biodiversitetsprojekt

Rikke Juul Monberg

Rikke Juul Monberg

Biolog, PhD

Allerød, Denmark

+45 6034 0965

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef (Natur & Biodiversitet)

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Se også:

Relaterede ydelser