Projekt

Frederikshavn Havn har fået Europas første specialdesignede recycling-værft

Mars

Da de enorme platforme fra Tyra-feltet i Nordsøen ankom til Frederikshavn Havn i sidste uge, var det ikke for at ende deres dage i en skrotbunke. Målet var EU’s mest miljørigtige og specialdesignede recycling-værft, som den amerikanske virksomhed M.A.R.S. har etableret med NIRAS som miljørådgiver.

19. august, 2020
  • Sektor: Havne & Kyster, Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.)

Bag det nye recycling-værft står Modern American Recycling Services Europe også kaldet M.A.R.S. De to beboelses- og procesplatforme fra Nordsøen ankom for nyligt til Frederikshavn Havn. Her skal den 14000 tons tunge Tyra øst og Tyra vest på ”kun” 8000 tons neddeles til genanvendelse. Ca. 95 % af platformene forventes genanvendt.  

Den amerikanske virksomhed havde et ønske om at etablere verdens mest miljørigtige og konkurrencedygtige recycling-anlæg på en strategisk beliggenhed i EU og vendte derfor fokus mod Frederikshavn Havn. M.A.R.S. valgte NIRAS som rådgiver på projektet.

NIRAS’ opgave var at forene kundens praktiske og funktionelle behov for at kunne drive forretning med mindst mulig miljøpåvirkning. Det krævede en lang række myndighedsgodkendelser og innovative løsninger, som NIRAS i godt samarbejde med M.A.R.S., bygherren Frederikshavn Havn og miljømyndigheden Frederikshavn Kommune er lykkedes med.

Stort areal

Kajanlægget omfatter en 90 meter bred skibsrampe og et 9.000 m2-område specialdesignet til store og tunge offshore-konstruktioner. Hele recyclingværftet og tilhørende bagland er 290.000 m2 stort – svarende til cirka 40 fodboldbaner. Det blev skræddersyet til M.A.R.S.’ behov og etableret som en del af havneudvidelsen af Frederikshavn Havn.

Det store areal muliggør, at virksomheden kan modtage, neddele, videresælge og genanvende de største skibe og offshore-konstruktioner. Det sikrer en konkurrencedygtig produktionsproces, fordi anlægget er lavet, så man kan arbejde på flere områder og dermed have flere projekter i gang samtidig.

Nye standarder for dekommissionering

Danmark og EU har skrappe miljøkrav. NIRAS har gransket de relevante krav for dekommissionering og indhentet alle påkrævede godkendelser, for at M.A.R.S kan drive forretning i Frederikshavn Havn. Anlægget er optaget på EU’s liste over godkendte recycling-anlæg.

Der er mange udfordringer forbundet med at modtage, neddele og genanvende skibe og udtjente offshore- konstruktioner på en miljørigtig måde. Der er tale om store konstruktioner og komplicerede arbejdsprocesser. For at håndtere dette mest miljørigtigt gennemfører M.A.R.S. en grundig kortlægning og udarbejder en recyclingplan af hvert skib og konstruktion, inden arbejdet påbegyndes. På den måde sikrer virksomheden, at alle affaldsdele bliver fjernet og behandlet korrekt både ift. miljø og arbejdsmiljø.

Regn- og spildevandshåndtering

Ved at tænke miljørigtige løsninger ind fra starten har NIRAS sammen med bygherren været med til at sikre, at der ikke alene er afleveret et funktionelt recycling-anlæg. Der er styr på virksomhedens regn- og spildevandshåndtering, hvilket blandt andet indebærer faciliteter til sikker håndtering og rensning af forurenet overfladevand.

NIRAS har specialdesignet et renseanlæg, som kan håndtere de store vandmængder fra arealet. Renseanlægget omfatter to store udligningstanke og et kemisk renseanlæg. Rensningen sikrer, at metaller, tungmetaller og andre forurenende stoffer ikke kommer ud i vandmiljøet.

NIRAS’ bidrag til projektet

Ud over myndighedsbehandling for selve recycling-anlægget har NIRAS desuden stået for designet af de to udligningstanke med en samlet volumen på 5.700 m3 samt et mekanisk, kemisk renseanlæg med tilhørende ledningsanlæg. NIRAS har forestået dimensionering og beregning af udligningstankene og renseanlægget, udbudt anlægget og ført tilsyn ved udførelsen. 

Om M.A.R.S.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.) er en amerikansk virksomhed stiftet i 1971 med hovedsæde i Gibson, Louisiana, USA. M.A.R.S. specialiserer sig i recycling af skibe og offshore-konstruktioner. M.A.R.S.’ anlæg i Frederikshavn Havn er den første af sin slags i Europa.

M.A.R.S har blandt andet vundet udbuddet om recycling af to udtjente boreplatforme fra Tyra-feltet i Nordsøen.

M.A.R.S. overtog anlægget pr. 1. januar 2020 og forventer at være i fuld drift i løbet af 2020. Der forventes at skulle ansættes 200 medarbejdere.

Om Frederikshavn Havn                                  

Frederikshavn Havn A/S har inden for de sidste år gennemført store udvidelser af Frederikshavn Havn med nye kajanlæg og store baglandsarealer som led i en strategi om at være førende inden for recycling herunder miljørigtig ophugning af skibe og borerigge.

Frederikshavn Havn kom i kontakt med M.A.R.S. i 2015, og herfra har det været en spændende rejse med udvikling af siten, således at M.A.R.S’ produktionsmetoder og processer kan forenes med Havnens rammer og danske miljøkrav.

Havnen har netop indgået aftale om yderligere udvidelse af kajanlæggene.

Vil du vide mere?

Lene Larsen

Lene Larsen

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 3078 7588

Torsten Ostenfeld

Torsten Ostenfeld

Rådgiver

Aalborg, Denmark

+45 9630 6573

Se også: