Projekt

Oprensning af Harboøre Tange

Hoefde42 9 Rm Runeborre Jensen

NIRAS laver tekniske notater til oprensningen af Cheminovas gamle fabriksgrund og Høfde 42.

25. juni, 2020
 • SDG: #14, #15
 • Sektor: Miljø, Vand
 • Lande: Danmark

Det er miljøeksperter fra NIRAS, der står bag de tekniske notater, der skal ligge til grund for udbuddet af Region Midtjyllands oprensning af Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange.

Sammen tæller disse sager for to af de ti såkaldte generationsforureninger i Danmark, som bl.a. defineres ud fra, at oprydningsarbejdet bliver estimeret til mere end 50 mio. kroner.

De to generationsforureninger i Vestjylland stammer fra en tid, hvor ord som bæredygtighed og cirkulær økonomi endnu ikke havde fundet vej til alverdens ordbøger. Verden var endnu ikke blevet opmærksom på, hvilken negativ påvirkning miljøfarlige stoffer kunne have på miljøet. Derfor kunne kemifabrikanten Cheminova sammen med staten, fuldt lovligt, deponere tonsvis af kemikalieaffald i et depot på stranden ved Høfde 42 imellem 1957 – 1962.

Efter årtier med udsivning af forurening til Vesterhavet gjorde lokale fiskere og biologistuderende omverdenen opmærksom på, at området var præget af døde fisk og syge måger. Erkendelsen af depotets indvirkning på nærmiljøet tog tid, men i 1980’erne valgte man at fjerne en lille del af depotet.

Her er Danmarks 10 generationsforureninger 

 1. Kemikaliedepotet på Høfde 42, Harboøre Tange
 2. Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange
 3. Rønland – den nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange
 4. Kærgård Klitplantage
 5. Grindsted-forureningerne
 6. Collstropgrunden
 7. Lundtoftevej 150 - 160
 8. Naverland 26A-B
 9. Skuldelev
 10. Himmark Strand

"Vi er meget stolte over at skulle hjælpe med at rydde op efter én af Danmarks helt store og meget alvorlige forureninger."

Uffe Storm Boe, projektleder NIRAS

En del af de 10 store danske generationsforureninger

Tilbage i 2006 blev depotet så indkapslet med en stålspuns og topmembran. Indkapslingen er ikke en oprensning i sig selv, men har forhindret yderligere udsivning af kemikalier frem til den egentlige oprensning af området. 

Region Midtjylland har valgt NIRAS til at lave de indledende tekniske notater, der skal ligge til grund for udbuddet af den kommende oprensning af Høfde 42. Opgaven omfatter også lignende notater for Cheminovas gamle fabriksgrund, der ligeledes ligger på Harboøre Tange. Tidligere undersøgelser har vist, at grunden bl.a. indeholder store mængder kviksølv og pesticider.

Generationsforureningerne på Harboøre Tange er stadig af en sådan karakter, at de truer overfladevandet og dermed det nærliggende havmiljø. Fælles for alle generationsforureningerne er også, at de vil udgøre et problem i mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem. Regionerne har derfor en særlig indsatspligt overfor disse sager.

Intenst forarbejde

Projektleder ved NIRAS Uffe Storm Boe glæder sig til de nye opgaver, der omhandler alt fra konceptuel forståelse af forureningens omfang til valg af oprensningsteknik, bæredygtighedsanalyse, risikovurdering og naturpåvirkning. Opgaven starter op her inden sommerferien og vil udføres frem til foråret 2021.

”Vi er meget stolte over at skulle hjælpe med at rydde op efter én af Danmarks helt store og meget alvorlige forureninger,” fortæller Uffe Storm Boe og fortsætter: ”Det er en sag med rigtig mange aspekter, så vi skal arbejde meget på tværs af enheder, og mange af NIRAS’ eksperter skal i spil.”


En del af depotet på Høfde 42 er tidligere blevet opgravet. Dronefoto: Region Midtjylland.

Luftfoto Cheminovas gamle fabriksgrund fra 1955. Foto: SylvestJensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Vil du vide mere?

Se også