Environmental due diligence

Environmental due diligence (EDD)

Vi undersøger og identificerer de miljømæssige risici ved køb og salg af fast ejendom og virksomheder.

I NIRAS har vi stor erfaring med miljørådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder. Vi er specialister i environmental due diligence (EDD), som vi udfører på baggrund af internationalt anerkendte principper og standarder, som fx ASTM E1527/E1903. 

NIRAS har et netværk af rådgivere med erfaring inden for EDD fordelt over hele landet samt i Norge og Sverige. Vi kan derfor yde hurtig og kompetent rådgivning for vores kunder i Skandinavien.

Uanset om du overvejer at købe eller sælge en ejendom eller en virksomhed, kan du have brug for en vurdering af den aktuelle miljømæssige stand. En EDD-proces er af stor betydning for en fair handel for såvel køber som sælger. Som køber kan du på grundlag af en EDD imødegå uforudsete udgifter, sætte krav til sælger og vurdere udgifter til forskellige scenarier på et oplyst grundlag.

"Med valg af NIRAS som rådgiver til jeres EDD-proces er du sikret en professionel rådgivning, der målrettes efter jeres behov og giver et godt overblik over de miljømæssige forhold i den aktuelle sag."

Jirij Hønning

Sælger får udarbejdet en aktuel tilstandsrapport og får prissætning af evt. afværgeforanstaltninger, hvilket udgør et godt grundlag for en forhandlingsproces i salgssituationen.

Igennem en individuel tilrettelagt proces på op til tre faser tilrettelægger vi jeres forløb, så du som køber eller sælger kan skabe dig et overblik over miljømæssige risici, forureningsforhold, myndighedskrav mv. Vores eksperter gennemgår potentielle problemstillinger og kortlægger potentielle økonomiske risici samt eventuelle forbedringsmuligheder.

Miljømæssige parametre i en due diligence-proces

I en EDD-proces undersøger vi bl.a. den historiske anvendelse og aktiviteter på grunden. Vi interviewer personer med tilknytning til stedet og inspicerer lokaliteten.

I vores undersøgelser inddrager vi en lang række af forhold fx jordforurening, bygningsmaterialer, luft, støj, støv, radon, klimasikring, grundvandsinteresser, naboejendomme, planforhold, spildevandstilladelser, miljøtilladelser m.v. Herefter vurderer vi risici og potentielle omkostninger knyttet til den fremadrettede anvendelse af ejendommen.

Eksempel på et EDD forløb ved NIRAS

Vores EDD-eksperter tilpasser altid jeres EDD-proces efter den aktuelle sag samt jeres ønsker og behov. Vi arbejder altid tæt sammen med dig som kunde og vægter fortrolighed, kommunikation og gensidig forståelse højt i alle vores samarbejder.

En komplet proces falder ofte i tre faser, men kan være begrænset til fase 1 eller 2 efter kundens ønsker til sikkerhed og accept af risici. Et typisk forløb kan være følgende:

Opstartsmøde

Fase 1 – Skrivebordsundersøgelse og besigtigelse

  • Gennemgang af datarum og relevante arkiver
  • Besigtigelse af ejendommen
  • Interviews med nøglepersoner
  • Rapportering af fund og risici
  • Vurdering af miljømæssige omkostninger ved den fremadrettede anvendelse af ejendommen
  • Rapport: Opsummering af miljøforhold, der udgør en risiko ift. transaktionen fx konsekvenser for den fremadrettede anvendelse, begrænsninger for udvikling af ejendommen, potentielt ansvarspådragende forhold. Skøn over miljøomkostninger og anbefalinger til videre tiltag.

 

Fase 1-rapport udgør beslutningsgrundlag for evt. iværksættelse af fase 2- undersøgelser.

Fase 2 - Fysisk undersøgelse af ejendommen

  • Jord-, luft-, vand- og/eller bygningsmaterialeprøver udtages på baggrund af anbefalinger fra fase 1. Vi undersøger mulige forureninger og potentielt forurenede byggematerialer.
  • Rapport: Beskrivelse af påviste forureninger og budget for forureningsoprensning eller andre afværgeforanstaltninger.

Fase 3 - Afværgeforanstaltninger på ejendommen

I denne fase gennemfører vi sammen med kunden eventuel forureningsoprensning eller andre afværgeforanstaltninger. I forhold til den fremadrettede anvendelse af ejendommen kan fase 3 fx omfatte afhjælpende foranstaltninger (afværgeforanstaltninger), inkl. eventuelle supplerende prøvetagninger med henblik på at sikre indeklimaet i et kommende byggeri.

Vil du vide mere?

Jirij Hønning

Jirij Hønning

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6020 8067

Jesper Alrø Steen

Jesper Alrø Steen

Senior projektleder

Aarhus, Denmark

+45 8732 3277

Se også: