Badevand Varsling

Badevand

Overvågning, sporing og alarmering af biologisk vandforurening.

NIRAS er eksperter i kildesporing, og vi har gennem mange år specialiseret os i at finde og identificere kilder til fækal forurening af badevand. Kildesporing kan være nødvendigt for at opnå Blå Flag-kvalitet ved strande eller for at undgå et badeforbud. Vores eksperter har siden 2008 udført kildesporing af E. Coli og enterokokker ved mange danske badestrande.

Det er vigtigt at benytte intelligent prøvetagning til at finde de høje bakteriekoncentrationer. Intelligent prøvetagning forudsætter en grundig, indledende analyse af historiske målinger, der sammenholdes med nedbørsmålinger, strømforhold, mulige punktkilder samt oplandet ved badevandsstationen. Prøvetagningen planlægges sådan, at der er størst mulig chance for at finde de høje bakteriekoncentrationer med et minimum af prøver, således at omkostningerne holdes nede.

Vi tilbyder både overvågning, sporing og alarmering af mikrobiologiske vandforureninger, og vi rådgiver vores kunder om, hvilken indsats der bedst kan reducere eller fjerne forureningen. Desuden løser vi konsulent- og laboratorieydelser.

Varsling ved forringet badevandskvalitet

NIRAS råder over udstyr til automatisk overvågning samt sikre og simple varslingssystemer, som kan skræddersyes til badestrande med komplicerede varslingsbehov samt strande, hvor en simpel model er tilstrækkelig. Vores varslingssystemer, der individuelt tilpasses den enkelte strand eller badesø, er baseret på reelle overløbsregistreringer. Varslingssystemet er uafhængigt af komplicerede modelleringer og prognoser, men sikrer stadig et robust og sikkert varslingssystem med færrest mulige lukkedage. Resultatet er, at badegæster ikke risikerer at bade uvidende i spildevandsrester, fækale bakterier eller sygdomsfremkaldende vira.

Vi kan opsamle data via sensorer, der opsættes i for eksempel pumpestationer, vejbrønde, forsinkelsesbassiner, pumpestyrede vandløb mv. Opsamlingen visualiseres, beregnes, kommunikeres og varsles, når badning frarådes. Hvis en forsyning allerede har registrering på overløb, kan vi nemt modtage data i stort set alle formater fra forsyningens SRO-system uden risiko for brud på datasikkerheden.

NIRAS tilbyder to løsninger til varsling og formidling på stranden eller ved badesøer:

  • FORUM: Et reaktivt diodeskilt til automatisk varsling, der kan opsættes direkte ved det individuelle badested og advare badegæster i tilfælde af forringet badevandskvalitet.
  • Colosseum: En interaktiv informationsskærm til formidling af alle former for natur og badevandsrelaterede emner, som badevandsanalyser, varsling, badesikkerhed, naturoplevelser strandgæsters forholdsregler mv.

Kildesporing i badevand

Hvis du oplever udfordringer med sporadiske høje målinger af fækale bakterier i badevandet, kan NIRAS hjælpe dig med at finde og fjerne kilden. Vi bruger flere forskellige kildesporingsværktøjer til at spore og vurdere fækale kilder, der belaster recipienter med nærringstoffer og udgør en sundhedstrussel for badegæster.

Vi begynder typisk med en besigtigelse af området og bruger DNA-analyser og kvantitative analyser til at indsnævre kilderne. Vi har egne laboratoriefaciliteter, hvor vi udfører kvantitative analyser for fækale bakterier i forbindelse med kildesporingsopgaver samt artsbestemmelse af kilden.

Vil du vide mere?

Sara Elsborg Starcke

Sara Elsborg Starcke

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2372 2869

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: