River Horsens NS 09815 1920

Miljø- og klimaaftryk, livscyklusvurdering, miljøvaredeklaration og klimaregnskab

Vi udarbejder livscyklusvurderinger på produkter og systemer, miljøvaredeklarationer efter anerkendte standarder samt klimaregnskaber af organisationer eller andre aktiviteter.

Vi rådgiver både private og statslige virksomheder om bæredygtig udvikling ved kortlægning og vurdering af miljøpåvirkninger, udarbejdelse af produktorienterede livscyklusvurderinger, klimaregnskaber og miljøvaredeklarationer.

Vi har også en af Danmarks meget få eksperter, der er godkendt til at verificere EPD’er (udarbejdet af andre) under ordningen EPD Danmark.

Miljøvaredeklaration (EPD)

Vi udarbejder din EPD (Environmental Product Declaration) eller på dansk en miljøvaredeklaration, hvor vi dokumenterer produktets miljømæssige egenskaber efter anerkendte europæiske og internationale standarder.

Miljøvaredeklarationen oplyser om produktets potentielle miljøpåvirkning i tal. Disse informationer kan fx indkøbere eller arkitekter og projekterende ingeniører anvende, hvis de skal miljøvurdere byggeelementer eller bygværker. I byggebranchen er en EPD essentiel, hvis byggemarterialer skal indgå i et DGNB-certificeret byggeri, da der ved bæredygtighedscertificering og fastsættelse af DGNB- bæredygtighedsklasser anvendes EPD’er til at opnå points og sammenligne materialer. I nogle lande fx Norge, er det et krav at levere EPD’er, hvis produkter skal indgå i offentlige byggerier.

Der findes flere nationale ordninger og programmer for miljøvaredeklarationer verden over. I Danmark bl.a. programmet EPD Danmark. Mange kan udarbejde EPD’er, men i NIRAS finder du en af de få specialister i Danmark, der også er godkendt til at verificere din EPD under denne ordning.

Livscyklusvurdering (LCA)

Vi udarbejder livscyklusvurderinger af jeres produkter, herunder kortlægning, påvirkning og vurdering. LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljø/klimapåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

En LCA bygger på hele produktets/servicens livscyklus fra vugge til grav. Her fokuserer vi ikke kun på en enkelt del, men ser på, hvad der sker i hele produktets levetid i overensstemmelse med ISO-standarden 14044 “Miljøledelse - Livscyklusvurdering – Krav og Vejledning”. Ved at vurdere på produkterne i et livscyklusperspektiv sikrer vi, at jeres miljøindsats koncentreres, hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst.

Klimaregnskaber

I dag oplever virksomheder flere og større krav til reduktion og dokumentation af klimapåvirkninger fra deres processer. Klimaregnskaber repræsenterer en opgørelse af udledning af drivhusgasser. Vores team har solid erfaring med at opgøre udledning af drivhusgasser fra både den private og offentlige sektor.

I NIRAS anvender vi internationale anerkendte standarder, som f.eks. Greenhouse Gas (GHG) Protocol scope 1, 2 og 3, dvs. at vi kan analysere både direkte og indirekte klimapåvirkninger. Og kan hjælpe virksomheder med at identificere de virksomhedsaktiviteter/forbrug af services og produkter, der giver anledning til de største klimapåvirkninger.

Der findes en række værktøjer, der kan hjælpe danske virksomheder med at beregne deres klimaaftryk. NIRAS har bl.a. stået for at opdatere Erhvervsstyrelsens beregningsværktøj, så det nu også kan regne på indirekte CO2-udledninger.

SDG-strategiarbejde

Mange virksomheder, organisationer og offentlige institutioner ønsker at prioritere bæredygtige løsninger, skabe et bæredygtigt projekt og arbejde med FN’s verdensmål. Det er dog også en kendsgerning, at det kan være en udfordring at omsætte ønsket til konkret handling.

NIRAS har udviklet og afprøvet forskellige værktøjer, der kan understøtte det vigtige arbejde og gøre bæredygtighed målbar i alle tænkelige projekter inden for kommuner, regioner, industri, sundhedssektor, forsyning, transport og byggeri.

I NIRAS anvender vi disse værktøjer aktivt i vores samarbejde med kunder, da det er vores tilgang til at gøre verdensmålene forståelige og lette at implementere i en lokal kontekst.

Cirkulær Økonomi og udvikling af grønne forretningsmodeller

Vi hjælper vores kunder med at afdække potentialer for at udvikle cirkulærer forretningsmodeller langs hele værdikæden. Vi screener idéer og forbedringspotentieller inden for ledelse og administration af virksomheden ved brug af modeller og værktøj, f.eks. cirkulærøkonomi, business model canvas, m.fl.

Derudover tilbyder vi støtte til at implementere kortlagte potentialer og ekstern kommunikation om kundernes succeshistorier.

NIRAS er en godkendt GCO- (Grøn Cirkulær Omstilling) rådgiver. Igennem en lang række GCO-støttede projekter har vi opbygget en bred og dybdegående erfaring med at hjælpe danske virksomheder til at udvikle deres forretning i en mere cirkulær retning.

Download pjece om hvordan vi hjælper med den grønne omstilling.

I pjecen kan du se hvordan vi gør bæredygtighed til en målbar faktor i dine projekter og hjælper med at omsætte ønsker om
grøn omstilling til konkrete handlinger.

Vil du vide mere?

Lene Larsen

Lene Larsen

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 3078 7588

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Se også: