BEST KTP TOP

BEST Klimatilpasning

Med BEST Klimatilpasning sparer du tid, bliver mere effektiv og minimerer risikoen for at under- eller overinvestere.

BEST Klimatilpasning gør hverdagen nemmere for dig, når du skal finde ud af, om et konkret klimatilpasningsprojekt kan betale sig. På få sekunder kan du finde det samfundsøkonomisk optimale niveau for klimatilpasning på screeningsniveau for alle oplande i dit forsyningsområde og slippe for at regne på projekter, som senere viser sig ikke at være rentable.

Minimerer risikoen for at investere for meget – eller for lidt

Vi udvikler kontinuerligt på BEST, for at du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt dine analyser er fyldestgørende. BEST Klimatilpasning er baseret på de nyeste oplysninger, helt ned på virksomheds-, bygnings- og adresseniveau, og ved skybrud kan du se, hvem der er ansvarlig for hvilke oversvømmelser med en opdeling i private/offentlige oversvømmelser og dermed afledte skader. Du kan også få et overblik over betydningen af såvel indirekte som direkte skader, og samlet set er BEST Klimatilpasning din bedste garanti for, at du klimatilpasser efter lovgivningen – hverken mere eller mindre.

”Det giver stor værdi i vores arbejdsgange, fordi vi med BEST Klimatilpasning kan reagere hurtigt i den daglige sagsbehandling og teste potentielle klimatilpasningstiltag. Både ift. en serviceniveaubetragtning, men også som screening i forhold til, om det er en god idé at investere i klimatilpasning iht. til den øvrige generelle udbygning af infrastruktur og byens udvikling.”

Mathias Skov Pristed, biolog og sagsbehandler på Aarhus Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.

BEST Klimatilpasning lever op til serviceniveaubekendtgørelsen og omkostningsbekendtgørelsen

Arbejder du med klimatilpasning i forhold til den nye lovgivning om spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasning, er der stor hjælp at hente, når du anvender BEST Klimatilpasning som beslutningsstøtteværktøj.

Det brugervenlige system effektiviserer planlægningen og gør dine ellers avancerede og tidskrævende analyser meget mere simple og hurtige. Samtidig er BEST Klimatilpasning en del af NIRAS’ robuste webGIS system KortInfo, som gør, at du får nem browser-adgang og et unikt overblik over dine data.

Med BEST kan du dokumentere dine valg af klimatilpasningstiltag

Fordi du hurtigt kan regne alle scenarier igennem, har du grundlaget til at dokumentere dit valg af klimatilpasningstiltag. BEST Klimatilpasning giver dig et visuelt overblik, som du kan bruge til at formidle dine resultater, og du kan selv definere og udskrive de rapporter, du har behov for til din dokumentation.

Kerneformålet med BEST Klimatilpasning er således at tilbyde et screeningsværktøj, der kan give en hurtig vurdering af, om et klimatilpasningsprojekt kan betale sig. Det er især nyttigt i de tidlige planlægningsfaser, hvor man sparer tid og undgår blindgyder i projekterne. BEST Klimatilpasning giver effektiv klimatilpasning baseret på et velfunderet og solidt vidensgrundlag.

Kort fortalt

  • BEST beregner det samfundsøkonomisk optimale niveau for klimatilpasning for alle oplande i kommunen på få sekunder.
  • BEST lever op til serviceniveaubekendtgørelsen og omkostningsbekendtgørelsen.
  • BEST er baseret på de nyeste data.
  • BEST kan suppleres med lokal viden om sårbarhed.
  • BEST giver et ensartet beregnings- og dokumentationsgrundlag for hele forsyningsområdet.
  • BEST medtager både direkte og indirekte skader.
  • BEST skelner mellem private og offentlige oversvømmelser og skader.
  • BEST indeholder den nyeste version af værdi- og sårbarhedskort.

Flere vandkilder og mere rekreativitet i BEST

Udviklingen af BEST Klimatilpasning er en del af det ambitiøse EU-projekt RESIST, hvor aktører på tværs af 12 europæiske regioner sammen finder innovative løsninger på morgendagens udfordringer.

I projektet udvides BEST fx med:

  • Nye vandkilder, som grundvand, havvand og vandløb

  • Effektiv beregning af værdien af rekreative tiltag

Bestil en demo

Find ud af, om BEST også kan gøre din hverdag lettere.

Kontakt os i dag, og få en introduktion, når det passer dig bedst.

Vil du vide mere?

Jan Jeppesen

Jan Jeppesen

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2715 3727

Anja Wejs

Anja Wejs

Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 2888 5720

Se også: