Employees With Geoprobe. Lars Prinds Hedegaard LPH Martin Eklund BME NS 08317 1920 Photo Jon Nordahl Min

Geoprobe® - miljøundersøgelser med mobil borerig

Vi udfører on-site-analyse og udtager forureningsprøver ved hjælp af Geoprobe®-systemet af jord, vand og poreluft på dybder ned til 50 meter.

NIRAS har fem mobile borerigge med mobilt laboratorieudstyr til on-site-analyse og til at udtage forureningsprøver af jord, vand og poreluft. Vi er en af de få virksomheder i Europa, der er i stand til at udtage prøver på dybder ned til 50 meter.

Vi kan hjælpe med alle faser af en moderne kortlægning af hydrogeologi og forureningsudbredelse med Geoprobe®-systemet. Er projektets tidsplan stram, kan vi tilbyde et forløb, hvor alle analyser foreligger med det samme, on-site fra vores eget analyseudstyr.

Prøveudtagning med Geoprobe®

Geoprobe® er et lille køretøj på larvefødder, som kan måle forureningsniveauet i jorden. Konceptet er udviklet i USA, men siden 1998 har vi udviklet os til at være blandt de førende i brug af Geoprobe®-systemet til avancerede forureningsundersøgelser.

Vi deltager  jævnligt i  innovative projekter for at teste og udvikle nyt udstyr for Geoprobe® og andre udstyrsleverandører.

Geoprobe® – et økonomisk godt valg

Geoprobe® er et økonomisk fordelagtigt valg, da det indbyggede måleudstyr er direkte forbundet med vores computere. Analysen starter derfor i det øjeblik, borespidsen går i jorden. Umiddelbart efter ser vores teknikere resultaterne på computerskærmen i det mobile laboratorium. Med Geoprobe® skal du derfor ikke vente i flere dage for at få analyseresultater. Du får med det samme den relevante viden til at afgøre, hvorvidt der skal bores videre – eller stoppes op.

Ved traditionelle boringer uden løbende prøveanalyse, får du de unødvendige boringer med. Med Geoprobe® har vi den fleksibilitet, det giver, når vi ’on-site’ kan tilpasse mængden af prøver til kun at omfatte de nødvendige. Det betyder, at vi på de mindre sager ofte kan blive færdige med alle boringer og analyser på en enkelt arbejdsdag med Geoprobe®. På den måde sparer du både tid og penge. 

Detaljeret forståelse af forureningens veje ved hjælp af Geoprobe®

Vores erfarne Geoprobe®-teams tilgang til forureningsundersøgelser giver dig mulighed for løbende at justere og optimere feltundersøgelsen. På den måde opnås det bedst mulige grundlag for projektet. Det kan eksempelvis være en efterfølgende oprensningsstrategi baseret på en detaljeret forståelse af forureningens fordeling, masse og spredningsveje.

Igennem talrige projekter har NIRAS opnået en forståelse, erfaring og rutine med Geoprobe®, som vi er stolte af og gerne deler ud af. Vi udfører rutinemæssigt udtagning af niveauspecifikke grundvandsprøver, kerneprøver, poreluftprøver, filtersætning samt injektioner med forskellige reaktanter og tracere.

Vores Geoprobe® -udstyr sikrer feltdata af høj kvalitet

For miljøspecialister på området kan vi nævne, at NIRAS råder over MIHPT-, LL-MIHPT-, EC-, HPT- og OIP-udstyr til feltundersøgelser. Dette betyder, at NIRAS kan levere forureningsundersøgelser på højeste kvalitetsniveau og med gennemtestede teknikker og metoder med Geoprobe®. Vi kender betydningen af valide resultater og leverer altid feltdata af høj kvalitet.

Fire grunde til at få NIRAS til at foretage din miljøundersøgelse med Geoprobe®:

  1. Den selvkørende borerig er fleksibel og kan hurtig gøres klar til at gå i jorden.
  2. Boreriggen er relativt lille. Derfor kan vi også komme til, når pladsen er trang.
  3. Hurtig og præcis information om geologi og forureningsudbredelse. Mulighed for realtid- visning hos kunden af operatørens skærmbillede fra vores mobile laboratorium via internet-opkobling.  
  4. 20 års erfaring med prøveudtagningskonceptet.

OIP - gør forureningen selvlysende

Som de første i Europa kan NIRAS’ Geoprobe bruge en helt ny målesonde kaldet OIP (Optical Profiling Tool). Geoproben presser en målesonde ned igennem jordlagene, som måler for hver 1,5 cm. I sonden sidder en lille lyskilde, som udsender et UV- eller grønt lys. Lyset får forureningen af kulbrinter i jorden til at fluorescere. Dette signal kan et målekamera opfange, og i ”real time” omsætte til en procentvis mængde af kulbrinter.

Med OIP-metoden får du et meget detaljeret billede af, hvor forureningen er lokaliseret, og om det er lette eller tungere oliekomponenter som er til stede i fri fase. Samtidigt måler sonden jordens elektriske- og hydrauliske ledningsevne, og derved opnås samtidigt viden om de geologiske forhold.

OIP-kameraet tager samtidig også almindelige billeder, så du kan se selve forureningen og f.eks. jordens kornfordeling. Efterfølgende kan man udtage enkelte jordprøver de steder, hvor Geoproben med OIP har vist, at der er forurening, for analyse på et akkrediteret laboratorium. På den måde sparer kunden både en masse unødvendige dyre jordprøver og kan meget hurtigere kortlægge forureningens udbredelse.

Se Geoproben arbejde på Køge Havn

Overblik over vores udstyr

Kender du allerede Geoprobe ®-konceptet, og ønsker du et overblik over præcist hvilket udstyr, vi tilbyder, kan du få et overblik i vores faktablad:

Se faktablad Overblik over mål og vægt

Se faktablad Miljøundersøgelser med Geoprobe-udstyret er hurtigere, billigere og bedre

Se faktablad Teknisk overblik over vores analyseudstyr

Se video GEOPROBE® SP16 Groundwater sampler

Se video GEOPROBE® DT22 Dual Tube soil sampling

Se video GEOPROBE® HPT Hydraulic profiling tool

Vil du vide mere?

Lars Prinds Hedegaard

Lars Prinds Hedegaard

Projektleder - Geoprobe

Allerød, Denmark

+45 2141 8341

Anders G. Christensen

Anders G. Christensen

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2141 8330

Se også: