IMG 20220928 145034

Auto-rapporter fra Miljødata, søer og vandløb

Automatisk rapport generator

Med overgangen fra WinBio, FiskBase og STOQ til Miljødata.dk er undersøgelser og overvågningsdata fra dansk overfladevand blev samlet ét sted. Ændringen skaber en masse muligheder for søgning og fremvisning af data, men resulterer også i store CSV-filer der kan være svære at overskue. Resultatet er, at det ikke er let at danne sig et hurtigt overblik over datagrundlaget og tilstanden i et vandløb eller en sø.

NIRAS har derfor udviklet en hjemmeside som tager CSV-filerne og automatisk generer grafer og tabeller samlet i en overskuelig word-rapport, med bl.a. tidsmæssige udviklinger, artslister og indeksberegninger. På den måde skabes et let og hurtigt overblik over tilstanden med et markant lavere tidsforbrug, hvilket giver mulighed for hurtigere vurderinger og afrapporteringer hos bl.a. kommuner og forsyninger.

Adgang til hjemmesiden koster 10.000 ,- årligt. Hvis DVPI-beregneren også købes (værdi 3.000,-) betales et samlet beløb på 12.000 ,- årlig.

Kontakt Emil Kristensen (EKRI@niras.dk) for oprettelse.

Billede2
Billede3

Vil du vide mere?

Emil Kristensen

Emil Kristensen

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 4157 8020