Med eDNA (environmental DNA eller miljø-DNA) kortlægger vi biodiversitet.

eDNA til miljø- og naturkortlægning

Med eDNA (environmental DNA eller miljø-DNA) kortlægger vi biodiversitet.

NIRAS har et tæt samarbejde med danske forskningsinstitutioner om at udvikle og anvende DNA-baserede metoder til at undersøge og vurdere biodiversitet i naturlige og tekniske økosystemer.

Vores DNA-metoder kan fx anvendes til at detektere fisk og frøer i vandmiljøet. Når en organisme opholder sig i vand, frigiver den DNA-spor til sine omgivelser. Det kan fx være rester af hud, afføring, skæl og lignende. En vandprøve kan derfor vise, om en given organisme er til stede i et vandmiljø.

Både sjældne og beskyttede arter kan identificeres med eDNA. Som eksempel løgfrøen, der kan være meget vanskelig at finde med konventionelle undersøgelsesmetoder. En vandprøve kan give svar, hvis prøven er taget på den rigtige måde og med det rigtige udstyr.

Ud over at være et godt og tidsbesparende supplement til de konventionelle metoder har eDNA også den fordel, at prøverne kan tages uden særligt kendskab til de specifikke arter.

”Mange af fremtidens biologiske undersøgelser vil baseres på DNA-kortlægning. DNA-metoderne giver os information om mange arter på samme tid. Med det værktøj får vi mere information, flere data og flere detaljer, end det er muligt med de konventionelle metoder. DNA-analyser er allerede nu både hurtigere og billigere end nogle typer af konventionelle undersøgelser.”  

Martin Hesselsøe

eDNA kan bruges til enkel og effektivt at kortlægge forekomsten af særligt beskyttede arter som fisk og padder i både søer og vandløb. Men der er mange andre muligheder. Den nyeste forskning, som NIRAS deltager i, har fx vist, at DNA også kan bruges til at vurdere miljøtilstand i vandløb. I mange tilfælde kan DNA-metoderne være både bedre, hurtigere og billigere end de konventionelle metoder.

DNA-metoder anvendes også til kortlægning og vurdering af mikroorganismer i biofiltre og bioreaktorer (fx sandfiltre, biogasreaktorer og recirkulerede akvakulturanlæg). Kortlægning med DNA gør det muligt at optimere driften og forudse driftsforstyrrelser på baggrund af ændret biologisk sammensætning.

Vil du vide mere?

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef (Natur & Biodiversitet)

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Se også: