Sikring

Surveillance camera in front of windows on a building

I NIRAS fokuserer vi på den bedste sikkerhed, når kunden har brug for rådgivning om sikring af forskellige enheder.

Vores sikringsrådgivning henvender sig til danske og internationale, private og offentlige, større og mindre kunder, og vi anser sikring som en investering. Vi er blandt Danmarks førende sikringseksperter, og vores rådgivning dækker en bred vifte inden for sikring. I 2016 blev vi anerkendt med en ISO 9001-certificering uden anmærkninger.

Person- og bygningssikring

Sikring af bygninger, ejendomme og i særlig grad personer er en vigtig opgave, som NIRAS påtager sig. Særligt brandsikring af personbelastede bygninger og at efterleve kravene i Bygningsreglementet er en prioritering hos NIRAS. Herudover sætter vi tryghed og sikring af det enkelte individ højt på dagsordenen.

Terrorsikring

Terror sker desværre dagligt i den globale verden, og vi tager derfor terrorsikring meget alvorligt hos NIRAS. Vi har stor erfaring inden for risiko- og trusselsvurderinger, samt risikoreduktion. Vi har hos NIRAS fokus på at oprette en terrorsikring, som ikke skaber utryghed, men som stadig bidrager til sikringen af bygninger og andre arealer.

Risikoanalyse og sikringsstrategier

En grundig risikoanalyse er et af de vigtigste trin for at skabe tryghed og sikring. En risikoanalyse kan bruges til at vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for de mest optimale sikkerhedstiltag samt opmærksomhedspunkter i fremtiden. Hos NIRAS har vi en lang række af eksperter med en bred viden inden for sikring. Vi har stor erfaring med risikoanalyse og evalueringer som baggrund for at udarbejde de mest hensigtsmæssige og optimale sikringsstrategier.

Forsikrings- og pensionssikringskrav

Der er mange områder og krav, som man skal være opmærksom på, når man har med forsikring og pension at gøre. Hos NIRAS rådgiver vi både offentlige instanser og privatpersoner om, hvordan de skaber den største sikkerhed i forbindelse med forsikring og pension.

Offentligt udbud af sikringsleverancer

Hos NIRAS kan vi bidrage med rådgivning om offentlige udbud af dine forsikringsleverancer. Vi har erfaring med sikring af leveranceenheder og -udbydere og har et team af faglige eksperter, som kan bidrage på området.

Indbrudsforebyggelse

Tryghedsfølelsen hos en privatperson eller medarbejder kan også forekomme ved at være vidende om, at ens hjem eller virksomhed er sikret imod indbrud. Hos NIRAS tager vi på baggrund af diverse risikovurderinger udgangspunkt i bedst muligt at forebygge potentielle indbrud. Vi rådgiver blandt andet om, hvilke sikringsforanstaltninger, som kan forhindre indbrud, samt hvad de enkelte personer selv kan gøre.