Istock 1349624662 Min

Bæredygtig byudvikling

Vores erfaring og ekspertise bringer jeres byudviklingsprojekt i mål

Fremtidens byudvikling

Fremtidens byudvikling står over for store udfordringer i en verden, der påvirkes af både klimaforandringer, forurening, biodiversitetstab, ressourceforbrug, urbanisering, affolkning og segregering.

Derfor holder vi konstant en finger på pulsen og er hele tiden nysgerrige på, hvordan branchen udvikler sig. Det gør os særligt stærke i den forretningsmæssige forståelse af store såvel som små byudviklingsprojekter.

Byudvikling kræver sunde samarbejder på tværs – derfor siger vi vores mening og lytter til andres.

Vores arbejde med byudvikling bærer altid præg af et ønske om at bidrage til øget livskvalitet. Vi vil understøtte det liv, der leves i og mellem byggerierne på en både hensynsfuld og bæredygtig måde.

At skabe bæredygtige og attraktive byer kræver en vision, en strategi og en udviklingsplan for byens fysiske, sociale og økonomiske udvikling. Vi ved, at gode idéer ikke er nok – man skal også have de rette redskaber til at føre dem ud i livet. 

Tværfaglighed og korte kommandoveje

I NIRAS er vi stolte af vores eksperter og specialister, der fra projektets spæde start sikrer et helhedsorienteret perspektiv på byen og dens kvaliteter.

Vores kultur er præget af en stærk tværfaglighed, godt samarbejde og højt til loftet, hvilket sikrer en kort kommandovej til den rette faglighed. Det betyder, at alle vores eksperter byder ind og gør det muligt at træffe hurtige og professionelle beslutninger.

Vil du vide mere?

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Se også: