Design And Specification Of Process Supplies

Laboratoriebyggeri

Brug vores erfaringer og ekspertiser til at nå sikkert i mål med dit laboratoriebyggeri.

Uanset formålet med og funktionen af jeres laboratorie er NIRAS en værdifuld samarbejdspartner i jagten på den optimale løsning.

NIRAS tilbyder specialister med stor erfaring inden for alle former for laboratoriebyggeri. Vi kan varetage bygherrens behov i alle design- og projekteringsfaser.

Vores branchespecifikke ydelser omfatter alt fra de indledende specificeringer ud fra vurderinger af flows og kapaciteter, design af området og utilityanlæg, opfølgning under etablering til endelig test og godkendelse i forhold til de pågældende regulatoriske krav.

Topmoderne laboratoriebyggerier over hele Danmark

Vi har en lang referenceliste som anerkendt rådgiver inden for laboratoriebyggeri og som bygherrerådgiver på laboratoriebyggerier over hele Danmark. Vi er rådgivere på topmoderne laboratoriebyggerier hvert år, og alle erfaringer kommer til hver en tid vores kunder til gode.

Værdien af et velfungerende laboratorie er stor, og analyse-flowet er tit afgørende for den samlede produktionskapacitet. NIRAS kan fastlægge flow og kapaciteter i designfasen og vurdere i hvor stor en grad automatisering af enkeltprocesser vil være værdifuldt.

NIRAS kan desuden opbygge komplette digitale modeller, så slutbrugerne kan ”afprøve” designet inden, det reelt etableres.

Energibevidste og bæredygtige løsninger

Laboratorier er nogle af de mest energiforbrugende områder, der kan etableres i dag. Designet af den samlede løsning skal derfor energimæssigt optimeres inden for de rammer, produktionen stiller. Gennem et konstant fokus sikrer vi, at energiforbruget i det endelige laboratorium bliver så lavt som muligt.

Samtidig er det vigtigt, at driftspersonalet efterfølgende kan drive og opretholde arbejdet i laboratoriet. Dette stiller yderligere krav til opbygningen af alle utility-anlæg herunder redundans og anden fleksibilitet.

Ydelser inden for laboratoriebyggeri 

Vil du vide mere?

Anders Kirk Christoffersen

Anders Kirk Christoffersen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2048 4750

Jan Østergaard Nielsen

Jan Østergaard Nielsen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3084 3673

Flemming Lund Pedersen

Flemming Lund Pedersen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4810 4493

Se også: