Teknisk due diligence - Få den bedste rådgivning

Samarbejdsformer i byggeriet

Få hjælp af rådgiver med lokalkendskab og myndighedserfaring til at etablere datacentre i Danmark.

Det kræver helt særlige kompetencer og kendskab, som ofte ligger hos kendte multinationale rådgivere, at projektere og udføre store datacentre i Danmark. I den forbindelse har de multinationale rådgivere brug for en stærk lokal samarbejdspartner, og NIRAS er den rette rådgiver med lokalkendskab og et indgående kendskab til myndighedskrav.  

Vi hjælper med: 

 • Byggeri: ”Localisation” inden for alle byggeriets fagområder, dvs. bistand til bygherren, hvor vi sikrer, at alle danske myndigheds- og normkrav opfyldes, bl.a. inden for statik, ventilation, køl, el, IT, indeklima, akustik m.v.
 • Miljørådgivningherunder at udarbejde VVM-undersøgelse og miljøgodkendelse. 
 • Energirådgivningi forhold til genanvendelse af overskudsvarme. 
 • Geoteknisk rådgivningi forhold til de særlige danske jordbundsforhold. 
 • Brandstrategiunder hensyntagen til de høje driftsmæssige sikkerhedskrav på et datacenter. 
 • Energirammeberegninger danske myndighedskrav
 • Myndighedskontakt til danske myndigheder på bygherrens vegne. Ansøgning om nødvendige tilladelser, herunder ansøgning om miljøgodkendelse og byggetilladelse m.v.
 • Tilsynpå byggepladsen inden for alle NIRAS’ fagområder, hvor vi sikrer, at entreprenørerne - som ofte er udenlandske – efterlever alle danske myndighedskrav. 
 • Commissioningledelsei forbindelse med projektering, udførelse og idriftsættelse. 
 • Byggestyring herunder tids- og økonomistyring samt bistand til at indhente entreprisetilbud mv.
 • Arbejdsmiljørådgivning med kendskab til dansk lovgivning og kultur. Vi varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator i både projekterings- og udførelsesfasen samt rollen som lokal arbejdsmiljøekspert i entreprenør- eller byggestyringsvirksomheder.
 • Bæredygtighed herunder certificering inden for LEED og DGNB, men bl.a. også ledelse af bæredygtighedstiltag på byggepladsen for at minimere byggepladsens klimaaftryk.

Specialistområder

I NIRAS har vi specialister på alle fagområder som (med links til ydelserne)

Vi er klar til at yde den rådgivning, I har brug for, så kontakt os gerne for nærmere information.

Tre datacentrer for internationale teknologivirksomheder   

NIRAS har allerede hjulpet adskillige store og internationale bygherrer med at opføre datacentre i Danmark. Dermed har vi opbygget en hel række kompetencer inden for rådgivning om projektering og udførelse af datacentre i Danmark. 

Tre aktuelle referencer: 

 1. Datacenter for en stor international teknologivirksomhed i Viborg. NIRAS projekterede byggeriet af administrationsbygningen til datacenteret og stod for ”localisation” på selve datacenterbyggeriet. Desuden varetog NIRAS arbejdsmiljøkoordineringen på projektet både i projekterings- og udførelsesfasen.
 2. Datacenter for en stor international teknologivirksomhed i Fredericia. NIRAS ydede miljørådgivning herunder at indhente miljøgodkendelse. Desuden hjalp NIRAS med ”localisation”, geoteknisk tilsyn, brandstrategi, energirammeberegninger, landskabsprojektering mv.
 3. Datacenter for en stor international teknologivirksomhed i Odense. NIRAS bistod bygherren med ”localisation”, byggestyring, kontrahering mv. primært i udførelsesfasen. Derudover rådgav NIRAS om arbejdsmiljøkoordinering for bygherren i udførelsesfasen, samt bæredygtighedsledelse i forhold til byggepladsen, herunder LEED-certificering.

Vil du vide mere?

Lars Eggert Nielsen

Lars Eggert Nielsen

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 4299 5318

Anders Kirk Christoffersen

Anders Kirk Christoffersen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2048 4750

Jan Østergaard Nielsen

Jan Østergaard Nielsen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3084 3673

Se også: