Liselotte Rasmussen Lira Og Lars Jensen Laje

Byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering

Få hjælp til de processer, der sikrer en stærk og kompetent byggeledelse samt et sikkert arbejdsmiljø igennem alle faser af byggeprojektet.

Byggeledelse med fokus på tid, økonomi og kvalitet 

Som byggeledere har vi fokus på den samlede kvalitet af et projekt, dets bygbarhed, logistik og gennemførlighed inden for de aftalte rammer. Vi inddrager og tager hånd om de mange interessenters divergerende krav og ønsker. Vi fokuserer på det, der skaber værdi for bygherren. 

God og kompetent byggeledelse er essentielt, når et byggeprojekt skal styres sikkert i mål.

Byggeledelse sikrer, at byggerier forløber så gnidningsfrit som muligt. Vores byggeledelse skaber de bedste rammer for, at vores kunders projekter forløber efter den plan, der er lagt. 

For os skal god byggeledelse sørge for at overholde den tidsramme, der er fastsat, den økonomi der er lagt og ikke mindst, at den ønskede kvalitet bliver opretholdt. Det gør, at vi med vores ekspertise inden for byggeledelse kan hjælpe vores kunder godt i mål med deres byggeprojekter. Hvis der opstår ændringer undervejs, tager vi hånd om det som en del af NIRAS’ byggeledelse.

Vi tilgår opgaven med en dialogbasseret og tillidsbasseret tilgang. Dette bidrager til at øge samarbejdet på byggepladsen, sikre en bedre kvalitet og færre konflikter samt en mere sikker byggeplads.

I NIRAS har vi eksperter i lokationsbaseret tidsplanlægning, der kan reducere helt op til 20% af den samlede byggetid ved at planlægge og effektivisere byggeriet samt flowet på byggepladsen. Lokationsbaseret tidsplanlægning kan med fordel allerede starte op, når man planlægger den kommende byggetid og byggeplads.

Lean-metoder er blandt de vigtige styringsværktøjer og arbejdsmetoder, vi bruger, når vi arbejder med byggeledelse og arbejdsmiljø. Det sikrer en professionel byggeledelse og et stort fokus på et trygt og sikkert arbejdsmiljø igennem alle faser af det enkelte byggeprojekt. 

Tidlig inddragelse af byggeledelse

I NIRAS rådgiver vi vores kunder til at inddrage byggeledernes ekspertise så tidligt som muligt i projekteringsfaserne og som minimum inden udbud. Ved tidlig inddragelse kan vores kunder inddrage vores ekspertise og erfaring fra udførelse i projekterne. Det skaber værdi.

Byggelederen sikrer en stabil økonomi i projektet 

Vi er specialister i at udarbejde kalkulationer af byggesagernes økonomi, herunder prisoverslag, gennemføre budgetoplæg og -opfølgninger samt løbende sparring om og kontrol af økonomien i projekterne. Dette sikrer en stabil økonomi i byggeprojektet. 

Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesperioden

I NIRAS tilbyder vi at varetage arbejdsmiljøkoordinering for bygherren i både projekteringen og udførelsen.

Vi udfører arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen i et tæt samarbejde med de projekterende. I projekteringen lægger vi særligt fokus på byggeprocesserne og på at kortlægge de farlige processer.   

Igennem projekteringen sikrer vi også, at bygningen vil være mulig at vedligeholde uden risiko for nedslidning og ulykker for håndværkere og driftspersonale.

Som arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen sikrer vi, at bygherrens forpligtelser overholdes, og at byggepladsen er sikker for alle, som færdes der. Vi tilgår opgaven med en dialogbaseret og tillidsbaseret tilgang og søger at inddrage og skabe medindflydelse for aktører på byggepladsen.

I NIRAS har vi stor erfaring med at varetage arbejdsmiljøkoordinering på både store og små projekter.

Arbejdsmiljørådgivning

NIRAS rådgiver om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål inden for bygge- og anlægningsområdet.

Vi er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Derfor kan vi rådgive og vejlede virksomheder, som får alle typer af rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet. 

Vil du vide mere?

Jesper Jørgensen

Jesper Jørgensen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2222 2145

Flemming Kristian Kristensen

Flemming Kristian Kristensen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2761 8590

Carsten Manniche Larsen

Carsten Manniche Larsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2761 8888

Flemming Mogensen

Flemming Mogensen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2373 9680

Se også: