Axel Towers

Design og projektering

Få integreret design og helhedsorienteret rådgivning. Det bringer dig sikkert i mål med et byggeri, der opfylder dine behov.

Et moderne byggeri stiller store krav til udformning og funktion. Dette - sammenholdt med, at byggeriet trækker på en stor del af verdens knappe ressourcer - gør, at designfasen af det enkelte byggeri fordrer høje krav til de ledelsesmæssige og faglige kompetencer.

Derfor er det vigtigt, at bygningen er i stand til at opfylde ejernes og brugernes krav i mange år fremover. Samtidig skal man sikre, at bygningen er bæredygtig og ikke gør mere brug af de knappe ressourcer end højst nødvendigt – det gælder såvel under opførelsen som i hele bygningens levetid.

Stort set alle vigtige parametre for at sikre dette, tager man stilling til i design- og projekteringsfasen. Derfor er det afgørende at involvere de rette kompetencer i denne vigtige fase af byggeriet.

Vi har kompetencerne og ved hvordan

I NIRAS har vi alle de nødvendige kompetencer for at kunne designe og projektere et moderne byggeri. Der om vidner de mange byggeprojekter, som vi har været med til at gennemføre de sidste mange år.

Vores mange projekteringsledere og projektledere sørger for at styre designet sikkert i mål under nøje hensyntagen til de mange discipliner, der er nødvendige for at gennemføre dit byggeri. Vores projektledere sørger samtidig for at holde styr på projektøkonomien under skyldig hensyntagen til den ønskede kvalitet og tidsplan.

Samtidig sørger vores fagledere for at dosere projekterne de rette tekniske færdigheder, som spænder fra konstruktioner over vvs-installationer, ventilation og elinstallationer og deres styring til specialer som brandstrategi, indeklima, certificeringer, energi og akustik med flere. Samtidigt sikrer vi, at projekterne bliver teknisk byggesagsbehandlet inden for områderne konstruktioner og brand i overensstemmelse med certificeringsordningen.

Vi sætter os ind i kundens situation og succeskriterier

I hele denne proces er det vigtigt for os, at vi får taget udgangspunkt i kundens ønsker og tanker for byggeriet. Vi sætter en stor ære i at lytte til kundens input og igennem en fælles dialog designe og projektere lige præcis det byggeri, der opfylder kundens behov og ønsker.

Derfor fokuserer vi meget på den indledende dialog med kunden, hvor vi sammen fastlægger ønsker og rammer for byggeriet, så begge parter er enige om byggeriets succeskriterier. I det videre forløb sørger vi selvfølgelig for at holde en effektiv dialog med byggeriets interessenter herunder myndigheder, så projektet hele tiden udvikler sig i den rigtige retning.

Bæredygtighed

De klimamæssige forandringer stiller stigende krav til ressourceforbruget i vores bygninger. Derfor har vi gennem mange år udviklet vores kompetencer om bygningers bæredygtighed herunder livscyklusanalyser (LCA). Vi kan yde en professionel rådgivning, som sikrer et byggeri, der lever op til præcis det bæredygtighedsniveau, som kunden ønsker.

Dette gælder både i forbindelse med byggeriets opførelse såvel som den fremtidige drift, hvor de bæredygtige elementer indtænkes og inkorporeres i byggeriet. I forhold til sidstnævnte lægger vi stor vægt på, at driften af det nye byggeri både får en nem opstart ved ibrugtagningen, samt at den fremtidige drift bliver så enkel som mulig. Derfor kan vi i forbindelsen med projektering tilbyde et commissioning-forløb, som vi nøje tilpasser kundens ønsker.

Digitalisering

Vi har prioriteret – og prioriterer løbende - at være på forkant med at digitalisere vores ydelser. Det betyder, at vi er i stand til at udnytte alle de fordele, som den teknologiske udvikling giver os. Vi har således et dygtigt udviklings-team, der hele tiden holder os up to date med de nyeste landvindinger inden for BIM, IKT-ledelse og beregningsprogrammer. Dermed er vi i stand til at optimere vores ydelser med maksimal værdi for vores bygherre og samarbejdspartnere.

Vi er klar til at yde den rådgivning, I har brug for, så kontakt os gerne for nærmere information.

Vil du vide mere?

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 4020 3246

Andrew Ferguson Dunn

Andrew Ferguson Dunn

Regionsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3016 9262

Flemming Mogensen

Flemming Mogensen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2373 9680

Michael Rasmussen

Michael Rasmussen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2171 2316

Se også: