Data Centre NIRAS

Datacentre

Få hjælp af rådgiver med lokalkendskab og myndighedserfaring til at etablere datacentre i Danmark.

Det kræver helt særlige kompetencer og kendskab, som ofte ligger hos kendte multinationale rådgivere, at projektere og udføre store datacentre i Danmark. I den forbindelse har de multinationale rådgivere brug for en stærk lokal samarbejdspartner, og NIRAS er den rette rådgiver med lokalkendskab og et indgående kendskab til myndighedskrav.

Vi rådgiver om: 

 • Byggeri: ”Localisation” inden for alle byggeriets fagområder, dvs. bistand til bygherren, hvor vi sikrer, at alle danske myndigheds- og normkrav opfyldes, bl.a. inden for statik, ventilation, køl, el, IT, indeklima, akustik m.v.
 • Miljørådgivning herunder at udarbejde VVM-undersøgelse og miljøgodkendelse
 • Energirådgivning i forhold til genanvendelse af overskudsvarme. 
 • Geoteknisk rådgivning i forhold til de særlige danske jordbundsforhold. 
 • Brandstrategi under hensyntagen til de høje driftsmæssige sikkerhedskrav på et datacenter. 
 • Energirammeberegninger danske myndighedskrav
 • Myndighedskontakt til danske myndigheder på bygherrens vegne. Ansøgning om nødvendige tilladelser, herunder ansøgning om miljøgodkendelse og byggetilladelse m.v.
 • Tilsyn på byggepladsen inden for alle NIRAS’ fagområder, hvor vi sikrer, at entreprenørerne - som ofte er udenlandske – efterlever alle danske myndighedskrav. 
 • Commissioningledelse i forbindelse med projektering, udførelse og idriftsættelse. 
 • Byggestyring herunder tids- og økonomistyring samt bistand til at indhente entreprisetilbud mv.
 • Arbejdsmiljørådgivning med kendskab til dansk lovgivning og kultur. Vi varetager rollen som arbejdsmiljøkoordinator i både projekterings- og udførelsesfasen samt rollen som lokal arbejdsmiljøekspert i entreprenør- eller byggestyringsvirksomheder.
 • Bæredygtighed herunder certificering inden for LEED og DGNB, men bl.a. også ledelse af bæredygtighedstiltag på byggepladsen for at minimere byggepladsens klimaaftryk.

Tre datacentrer for internationale teknologivirksomheder   

NIRAS har hjulpet adskillige store og internationale bygherrer med at opføre datacentre i Danmark. Dermed har vi opbygget en hel række kompetencer inden for rådgivning om projektering og udførelse af datacentre i Danmark. 

Tre aktuelle referencer: 

 1. Datacenter for en stor international teknologivirksomhed i Viborg. NIRAS projekterede byggeriet af administrationsbygningen til datacenteret og stod for ”localisation” på selve datacenterbyggeriet. Desuden varetog NIRAS arbejdsmiljøkoordineringen på projektet både i projekterings- og udførelsesfasen.
 2. Datacenter for en stor international teknologivirksomhed i Fredericia. NIRAS ydede miljørådgivning herunder at indhente miljøgodkendelse. Desuden hjalp NIRAS med ”localisation”, geoteknisk tilsyn, brandstrategi, energirammeberegninger, landskabsprojektering mv.
 3. Datacenter for en stor international teknologivirksomhed i Odense. NIRAS bistod bygherren med ”localisation”, byggestyring, kontrahering mv. primært i udførelsesfasen. Derudover rådgav NIRAS om arbejdsmiljøkoordinering for bygherren i udførelsesfasen, samt bæredygtighedsledelse i forhold til byggepladsen, herunder LEED-certificering.

Ydelser inden for datacentrer 

Vi er klar til at yde den rådgivning, I har brug for, så kontakt os gerne for nærmere information.

Vil du vide mere?

Andrew Ferguson Dunn

Andrew Ferguson Dunn

Regionsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3016 9262

Jan Østergaard Nielsen

Jan Østergaard Nielsen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3084 3673

Anders Kirk Christoffersen

Anders Kirk Christoffersen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2048 4750

Se også: