Inside Scene Of Koncerthuset Denmark

Brandrådgivning

Få brandteknisk rådgivning inden for alle typer af byggeri og industri og i alle brandklasser. Vi leverer certificeret brandrådgivning, herunder også tredjepartskontrol.

Vi yder brandteknisk rådgivning inden for alle typer af byggeri og industri og i alle brandklasser.

Vi leverer certificeret brandrådgivning, herunder tredjepartskontrol. Vores rådgivning skaber værdi gennem høj faglighed og mod til at udfordre vanetænkning med nye idéer og løsninger. Vores brandrådgivere gør projekter mulige ved at indtænke byggeri og brand sammen i en holistisk løsning. Derved får kunden det optimale slutprodukt, som skaber øget brandsikkerhed.

Certificeret brandrådgiver

Vi er 35 brandrådgivere - herunder 15 certificerede brandrådgivere på forskellige brandklasse-niveauer -med erfaring fra flere end 2000 projekter gennem 20 år. Vi rådgiver om alle former for projekter, hvor kunden har brug for brandrådgivning fra mindre ombygninger i etageejendomme til store industribygninger, hospitaler og storcentre.

Den robusthed og erfaring kommer vores kunder til gavn. Vi bistår med alle discipliner af brandteknisk rådgivning – herunder:

Brandstrategi og brandteknisk dimensionering

Bygningsreglementet (BR18) rummer mange dobbeltbundede kapitler og krav, herunder funktionsbaserede krav. Den enkelte bygherre skal altid sikre, at den pågældende bygning lever op til de enhver tid gældende krav og brandsikkerhedsniveau - dermed også funktionsbaserede krav. Det sikrer NIRAS’ brandrådgivere og fageksperter gennem en brandteknisk dimensionering og valg af den rigtige brandstrategi.

Brandsikring af industribygninger

NIRAS rådgiver både store og små industrivirksomheder om de gældende myndighedskrav for brandsikring af industri- og lagerbygninger samt virksomhedernes egne krav til øget værdisikring. Den brandtekniske rådgivning relaterer sig til både Bygningsreglementets bestemmelser samt Beredskabslovgivningen (Tekniske Forskrifter) foruden krav som følge af ATEX-direktiverne samt særlige forsikringsbetingelser – herunder FM Global retningslinjer. NIRAS varetager således opgaver inden for farmaceutisk industri, olie- og gassektoren, logistikvirksomheder mv.

Ombygninger og anvendelsesændringer

Brandsikkerhed kan ikke undervurderes, derfor anbefaler vi altid at få en brandrådgiver ind tidligt i projektet for at få kortlagt eventuelle udfordringer og løsninger herpå. Tidlig involvering af brandrådgiveren vil tit betyde en brandteknisk løsning, der er mere fleksibel for bygherren. Tag kontakt til NIRAS for at høre om fordelene.

Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner

Enhver bygning skal til en hver tid overholde de gældende brandregler på området. Derfor er det centralt at sikre den rigtige kontrol og vedligehold af bygningens brandsikkerhed. NIRAS har stor erfaring med at udarbejde kontrol-, drift- og brandplaner, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed og kunde.

Risikoanalyser

NIRAS udarbejder ofte risikovurderinger, beredskabsplaner, brandplaner, risikominimeringer med mere. Således har vi stor erfaring og kapacitet, der gør os I stand til at rådgive kunden bedst muligt i forhold til den konkrete brandrådgivningssag og bygningsreglementet (BR18).

Vil du vide mere?

Toni Christiansen

Toni Christiansen

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 2818 1996

Maria Boe Hede

Maria Boe Hede

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2020 5601

Relaterede ydelser

Se også: