Projekt

Trecifret millioninvestering moderniserer og fremtidssikrer Sønderborg Lufthavn

S Nderborg Lufthavn 0073 Large

Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune foretager en historisk investering på 212 millioner kroner i Sønderborg Lufthavn. Det er en vigtig infrastrukturinvestering, der skal modernisere og fremtidssikre Sønderborg Lufthavn med fokus på drift og bæredygtighed.

20. december, 2023
  • SDG: #9
  • Sektor: Byggeri, Infrastruktur
  • Lande: Danmark
  • Klient: Sønderborg Lufthavn og Bitten & Mads Clausens Fond
  • Tid: 2023 - 2027

Fredag den 1. december 2023 var første officielle markering, hvor Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Lufthavn, Sønderborg Kommune og Danmarks internationale koncern Danfoss, tog første spadestik til det store renoverings- og anlægsprojekt. Moderniseringen foretages over de kommende fire år og forventes færdig i sommeren 2027. 

”Vi er stolte af og taknemmelige over at rådgive og projektere for Sønderborg Lufthavn, og at vi er med til at understøtte den regionale og grænseregionale infrastrukturmobilitet, eksporten og erhvervslivets vækst i både Sønderjylland og internationalt med moderniseringen af lufthavnen,” fortæller Carsten Heine Lund, Senior Vice President for Infrastruktur i NIRAS. 

Sønderborg Lufthavn er et vigtigt infrastrukturknudepunkt og har stor betydning for både Sønderborg, Als, det sydlige Jylland og befolkningen på den anden side af den dansk-tyske grænse. Omkring 1 million bruger Sønderborg Lufthavn og med flere ruteforbindelser i både Danmark og til Europæiske Hubs og med de fremtidige forbedrede forhold, kommer moderniseringen til stor gavn for både lokalbefolkningen og erhvervslivet.  

Tværfaglighed i centrum 

NIRAS rådgiver Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Lufthavn under hele projektet, og der er mange discipliner på tværs af NIRAS’ fagområder i spil undervejs. Rådgivningen foretages inden for både infrastruktur, byggeri, planforhold, afvanding, miljø og geoteknik, og muligheden for at bidrage med ekspertviden på adskillelige fagområder er noget af det, der gør projektet unikt ifølge Henrik Kvist Lehmann, ekspertisechef i NIRAS. 

 “Projektet med Sønderborg Lufthavn kræver stor tværfaglig ekspertise, hvorfor vi må gå pragmatisk til værks og tænke helhedsorienteret – det handler jo om at skabe de bedste rammer for projektet og skabe en velfungerende infrastruktur i Sønderjylland,” siger Henrik Kvist Lehmann.  

NIRAS bidrager til alt fra udarbejdelse af udbudsmateriale, myndighedsgodkendelser og koordinering, udførelse af en miljøteknisk og geo-/marineteknisk undersøgelse samt med screeningundersøgelser af bygningsmaterialer i forbindelse med nedrivning. Derudover er NIRAS også bygherrerådgivere på den nye terminalbygning, der skal være med til at fremtidssikre lufthavnen. 

Sønderborg Lufthavn Ny
Bestyrelsesformand for Bitten og Mads Clausens Fond, Per Egebæk Have, Borgmester Erik Lauritzen og tidligere bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen Mads Clausen tager første spadestik.

Terminalbyggeri med sikkerheden og brugerne i fokus 

NIRAS er bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af en ny terminalbygning og nye udenomsarealer, hvilket inkluderer anlæg på både land-site og air-site. Her er der nogle helt særlige krav til sikkerheden, hvilket gør opgaven både spændende og udfordrende:  

“Noget af det særligt interessante ved terminalbyggeriet er at forstå og tage højde for alle de mange sikkerhedsforanstaltninger, det kræver at bygge i en lufthavn,” siger projektdirektør Lars Nordenhof. Denne proces kræver eksempelvis løbende dialog og afklaring med trafikstyrelsen, for at opnå de nødvendige myndighedstilladelser, et samarbejde Henrik Kvist Lehman er bannerfører for. 

Lars Nordenhof har stor erfaring med terminalbyggerier og ved derfor også, at det er afgørende at forstå de særlige bevægelsesmønstre, der er i sådan en bygning - både for mennesker og bagage. Derfor vil næste skridt i processen også være at inddrage brugerne: 

“Det er helt afgørende, at vi involverer brugerne af bygningen, så vi forstår deres hverdag, behov og ønsker. Vi skal med andre ord bygge et hus, der passer præcist til dem,” siger Lars Nordenhof. 

Projektgruppen har stor fokus på, at moderniseringen af Sønderborg lufthavn skal være til stor gavn for netop dem, der har deres daglige gang der.  

Bæredygtighed og drift - en integreret del af projektet 

“Det er et centralt ønske, at terminalbygningen bliver certificeret DGNB-guld,” siger Lars Nordenhof og forklarer, at det kommer til at kræve et gennemgående fokus på byggeriets bæredygtighed. En udfordring NIRAS heldigvis har et stærkt eksperthold til at tage sig af.  

Endvidere er der i projekteringen stort fokus på, at anlæg og terminal skal kunne driftes mest optimalt.  

Vil du vide mere?

Henrik Kvist Lehmann

Henrik Kvist Lehmann

Ekspertisechef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3357

Lars Nordenhof

Lars Nordenhof

Projektdirektør

Aarhus, Denmark

+45 2019 8791

Se også: