Nordflojen Rigshospitalet 3D Bygninger

Bygherrerådgivning

Få hjælp af Danmarks største udbyder af ydelser inden for bygherrerådgivning. NIRAS løser opgaver bredt inden for bygherrerådgivning ved byggeri og anlæg både for offentlige og private virksomheder.

Vi rådgiver, når bygherrer skal gennemføre udbud og tilbyder sparring, granskning og projektledelse i både projekterings- og udførelsesfaserne – fra første kontakt til det nøglefærdige byggeri.

Vi står desuden for at organisere og facilitere brugerdialog, risiko- og interessentanalyse, udarbejde idéoplæg og byggeprogram samt styre økonomi, tid og kvalitet.

Vores bygherrerådgivning rækker desuden ind i driftsfasen, hvor vi bistår bygherre med at følge op på funktion og brugertilfredshed.

Analysefasen i bygherrerådgivning

NIRAS gennemfører en række analyse-, strategi- og organisationsopgaver i forbindelse med bygherrerådgivning. Vi har bl.a. gennemført store analyser af gymnasiernes anvendelse af arealer i forhold til nye læringsformer og har hermed kunnet bidrage til en effektiv arealudnyttelse og en optimal udformning af læringsmiljøer.

Projektledelse og procesledelse i bygherrerådgivning

NIRAS' bygherrerådgivere sikrer kompetent projekt- og procesledelse af kundens byggeprojekt og har erfaring fra at gennemføre nogle af Skandinaviens største og mest komplekse byggeprojekter inden for sundhedssektoren. Vi er bl.a. bygherrerådgivere på godt halvdelen af alle supersygehusprojekterne i Danmark.

Vi er bygherrerådgiver på meget store byggeprojekter for stat, regioner, kommuner, lejere, ejendomsinvestorer, pensionskasser og medicinalvirksomheder. Opgaverne omfatter bl.a. fængselsbyggerier, hospitaler, universitets- og campusbyggerier, laboratorier, skoler, boliger, kontorejendomme/domiciler og medico-byggerier.

Bygherrerådgiver med stærk risikostyring

Vi bistår vores kunder med at afdække risici i et 360 graders perspektiv ved ejendomshandler, hvor due diligence er et vigtigt element til at vurdere den reelle værdi af en ejendomsinvestering og etablere en business case. I NIRAS' bygherrerådgivning gennemfører vi analyser for bygherre, hvor alle både eksterne og interne risici og interessenter identificeres, vurderes og håndteres i de efterfølgende byggeprocesser.

Vores rådgivning sikrer, at lovrammerne er på plads i dit udbud

Vores erfarne stab af jurister rådgiver ofte i tæt samarbejde med bygherrerådgiverne om forhold inden for aftale- og entrepriseret, ligesom teamet råder over uddannede mediatorer inden for konfliktløsning.

Vil du vide mere?

John Karl Jensen

John Karl Jensen

Projektchef

Aalborg, Denmark

+45 2171 2337

Jan Østergaard Nielsen

Jan Østergaard Nielsen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3084 3673

Nikolaj Snog

Nikolaj Snog

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2469 0630

Relaterede ydelser

Se også: