Projekt

NIRAS er bygherrerådgivere for Skanderborg kommune, der bygger innovativ skole- og daginstitution i Ry

Ry Skole

Illustration: C.F. Møller Architects

En stor ny skole og daginstitution i Ry skal i fremtiden danne naturrige omgivelser for områdets børn og unge. Projektet er nemlig inspireret af den omkringliggende natur og har fokus på mere bæredygtige løsninger og reduceret CO2-belastning.

16. april, 2024
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Skanderborg Kommune

Allerede inden året er omme skal første spadestik være taget til den nye skole og daginstitution i Ry, der bliver bygget med stort fokus på omkringliggende natur og mere bæredygtige løsninger.

”Det er et gennemgående ønske for Skanderborg Kommune, at byggeriet holder skarpt fokus på bæredygtighed. Eksempelvis ønsker de at skærpe den samlede CO2 belastning, der bliver noget lavere end det lovmæssige krav fra bygningsreglementet.”

Sådan fortæller projektchef Jakob Lind, der for NIRAS er bygherrerådgiver på sagen og som gennem hele forløbet har haft at tæt og forbilledligt samarbejde med Skanderborg Kommune.

NIRAS har med RUM arkitekter som underrådgiver stået for alle indledende brugermøder og udarbejdelse af udbudsmateriale, der har dannet grundlag for det netop overståede udbud med forhandling.

NIRAS vil ligeledes under hele udførelsesforløbet være tilknyttet projektet og være Skanderborg kommunes repræsentant på projektet.

Bygherrerådgivere: NIRAS

Totalentreprenør: Nordstern

Arkitekter: C.F. Møller Architects

Ingeniører: AFRY

2 Ry Skole
Illustration: C.F. Møller Architects

Inspiration fra naturen og fokus på aktivitet

Ry ligger i et naturskønt område lidt udenfor Skanderborg og den nye skole og daginstitution kommer derfor også til at ligge i et smørhul af natur. De mange naturområder giver derfor rig mulighed for at invitere naturen med indenfor i læringen for børnene, der i fremtiden får naturen helt tæt på.

Der er ligesådan stort fokus på, hvordan den nye skole og daginstitution bliver et aktivt og levende omdrejningspunkt for hele Ry by og omegn. Skolen skal derfor ligge ved Ry Hallerne, der er byens samlingspunkt for sport og motion. Håbet er derfor også, at netop byens aktive miljø styrkes med det nye byggeri, hvis udendørs aktivitetsområder og faciliteter også kan anvendes af borgere udenfor skolens åbningstid.

”Vi er begejstrede for, at der med den nye skole og daginstitution, fortsat vil være let adgang til Ry Hallerne og boldbanerne – både fra skolens nye parkeringsplads og fra den nuværende parkeringsplads. Det kommende byggeri bliver nemlig åbent for alle borgere i fritiden,” siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Skanderborg Kommune, Trine Frengler.

Derudover er der også indlagt mulighed for at bygge en ny multihal på 1500 kvadratmeter og det er nu op til Byrådet, om de kan finde finansiering i den kommende budgetproces.

Første spadestik planlægges i november 2024 og skal planmæssigt stå klar allerede til skolestart i 2026.

3 Ryskole
Illustration: C.F. Møller Architects

Vil du vide mere?

Jakob Lind Pedersen

Jakob Lind Pedersen

Projektchef

Aarhus, Denmark

+45 8732 5844

Se også: