EU Taksonomi - Vi hjælper jer med at få styr på EU lovkrav og rådgiver i, hvordan I kommer i mål med den nødvendige dokumentation

EU Taksonomi

Vi hjælper jer med at få styr på EU lovkrav og rådgiver i, hvordan I kommer i mål med den nødvendige dokumentation.

Hvad er EU Taksonomi?

Nye lovkrav fra EU betyder, at langt flere virksomheder end tidligere skal rapportere deres bæredygtighedstiltag på aktivitetsbasis. 

EU Taksonomien indeholder en række kriterier til mere end 100 aktiviteter fordelt på 7 sektorer; herunder Landbrug, Skovbrug og fiskeri, Produktion, Forsyning, Vandforsyning, Byggeri, Transport og Information. Med EU Taksonomien kan investeringer indenfor de 7 sektorer dokumenteres som bæredygtige og derved opnå en økonomisk gevinst.

EU Taksonomien er en hjørnesten i EU’s Sustainable finance pakke, der understøtter målet om at gøre EU til den første klimaneutrale økonomi i 2050. Samtidigt handler tiltaget om at skabe et fælles sprog for, hvad bæredygtige økonomiske aktiviteter er, så man i fremtiden kan undgå forskelligartet bærdygtighedsrapportering og minimere greenwashing. 

Hvem er det relevant for? 

Som lovgivningen er lige nu, omfatter EU Taksonomien børsnoterede virksomheder med flere end 500 medarbejdere. Men med EU’s rapporteringsdirektiv om bæredygtighed (CSRD), vil EU Taksonomi allerede frem mod 2026 omfatte store ikke-børsnoterede virksomheder og børsnoterede SMV’er. Derfor er det en god idé at komme i gang med dokumentationen af sine aktiviteter allerede nu, så det kan benyttes i den nødvendige årlige ESG-rapportering. EU Taksonomien omfatter også finansielle markedsdeltagere såsom banker, pensionsselskaber og forsikringsselskaber. 

Bliv klogere med vores e-læringsforløb om EU Taksonomi

Hvor skal man bruge det? 

En del af lovkravet er, at virksomhederne skal offentliggøre deres ESG-nøgletal (Enviromental, Social & Governance), i forbindelse med årsrapporten. ESG-afsnittet i årsrapporten indeholder blandt andet en vurdering af, hvor mange af virksomhedens aktiviteter, der lever op til bæredygtighedskravene jf. EU Taksonomien. 

EU Taksonomiens fokusområder 

EU Taksonomien er delt op i 6 fokusområder indenfor miljømæssig bæredygtighed, der indbefatter; Klimapåvirkning, Klimatilpasning, Vand- og havressourcer, Cirkulær økonomi, Forurening og Biodiversitet. Derudover skal virksomheden leve op til følgende retningslinjer på sociale og ledelsesmæssige områder; Menneskerettigheder, Korruption, Beskatning og Fair konkurrence. Det er altså en forudsætning, at virksomheden arbejder med og lever op til alle områder i EU Taksonomien. Dette sker ud fra et mål om, at virksomheden med sit bæredygtighedsfokus på ét af områderne ikke må skade bæredygtighed et andet sted.  

Hvordan rådgiver vi? 

I NIRAS har vi en række bæredygtighedseksperter, der sidder parat til at rådgive kunder i EU Taksonomi. Vores eksperter leverer forskellige ydelser fra screenings og GAP-analyser til dokumentation og efterlevelse af EU Taksonomi på virksomheds- og selskabsniveau samt på projekter, hvor den nødvendige proces følges.

EU Taksonomi - NIRAS forløb for alignment

For at en økonomisk aktivitet kan blive overensstemmende med EU Taksonomien er der nogle skridt, virksomheden skal gennemgå. Først screenes virksomhedens aktiviteter med henblik på at afklare, hvilke aktiviteter der er berettiget til at rapportere EU Taksonomi på.

Derefter udvælges et af de nævnte miljøområder, som virksomheden ønsker at bidrage væsentligt til - denne aktivitet må ikke gøre nogen væsentlig skade på de resterende miljømål. Afslutningsvist skal de sociale minimumsgarantier overholdes. Når alt dette er dokumenteret, kan virksomheden præsentere resultatet i sin årsrapport. 

Hvorfor er EU taksonomi vigtigt?

Vil du vide mere?

Benjamin Rosenlund Schmidt

Benjamin Rosenlund Schmidt

Senior ESG Konsulent

Allerød, Denmark

+45 2548 8589

Lis Thodberg

Lis Thodberg

Sustainability Director, Process Industry

Allerød, Denmark

+45 5339 7239

Mette Vangkilde Gram

Mette Vangkilde Gram

Udviklingschef - bæredygtighed

Aarhus, Denmark

+45 6034 0967

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Rasmus Lie Nielsen

Rasmus Lie Nielsen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 6020 8066

Andreas Brogaard Buhl

Andreas Brogaard Buhl

Miljø & Bæredygtighed

København, Denmark

+45 2066 7964

Se også: