Projekt

Regnvandsbassin bringer naturen helt tæt på i Randers

Ostervold Indvielse 1

Østervold er et blågrønt byrum i Randers, som både er en rekreativ gevinst for byens borgere og samtidig renser det nye regnvandsbassin vandet, inden det løber ud i Randers Fjord. På sigt vil bassinet fungere som klimatilpasning af middelalderbyen, der er truet af oversvømmelser fra både den højere liggende del af byen samt fjord og å.

16. august, 2021
  • SDG: #6, #11, #13
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Vandmiljø Randers og Randers Kommune

Smukt ser det ud med bassinets åbne vandspejl, terrasserne og alt det grønne midt i byen. Vi er i Randers midtby, hvor borgerne i sommeren 2021 har fået et nyt blågrønt byrum med en plads og et regnvandsbassin.

Østervold, som pladsen hedder, er dog ikke kun blå idyl og et grønt åndehul for indbyggerne. Pladsen og regnvandsbassinet får også på sigt en vigtig funktion som klimatilpasning af byen, idet bassinet bliver en del af en skybrudskanal, som kan tage imod store mængder regnvand og dermed forhindre oversvømmelse.

Flodbyen Randers

Regnvandsbassinet på Østervold er én af de første synlige dele i udviklingsplanen ’Flodbyen Randers’, som blev iværksat i 2020. Den handler om at bringe attraktiv natur og høj biodiversitet helt tæt på byen samtidig med, at byudviklingen tænker klimatilpasning og stormflodbeskyttelse ind.

Randers er nemlig en by, som på mange måder skal forholde sig til vand og truslen fra oversvømmelser. Det er både i form af risiko for stormfloder fra Randers Fjord og oversvømmelser fra Gudenå, som løber gennem byen. Derfor arbejder forsyningsselskabet Vandmiljø Randers og Randers Kommune med udgangspunktet ’Flodbyen Randers’ for at tænke vandet ind i al fremtidig byudvikling.

”Bassinet er første skridt på vejen frem mod en klimatilpasning af middelalderbyen, hvor Østervold bliver hovedvej for regnvand. Pladsen i bunden af Østervold er ideel for bassinet, og vi sikrer, at vandet bliver renset, inden det løber ud i havnen. Det synlige vand og de nye, forbedrede rekreative forhold gør forhåbentlig, at borgere og besøgende vil benytte Østervold endnu mere,” siger Peter Christensen, som er direktør i Vandmiljø Randers.

Samspil imellem å, fjord og by

NIRAS har rådgivet Vandmiljø Randers om alle ingeniørdisciplinerne i forbindelse med planlægning og anlæg af det nye blågrønne byrum. Desuden er bassinet designet af vores dygtige landskabsarkitekter, som har stået for idé, udformning og projektering af de dele af projektet, som er relateret til byrummet – herunder beplantning, belægning og inventar i tæt samarbejde og dialog med Randers Kommune.

Det tætte samspil på projektet imellem de klassiske ingeniørdiscipliner og landskabsarkitekterne gør, at de tekniske løsninger i forhold til regnvandshåndteringen er blevet udnyttet positivt, så det har fået en stor rekreativ værdi for indbyggerne i Randers. Sammenspillet mellem vand og beplantning har givet Østervold ny energi og trækker den smukke natur omkring Randers Fjord ind i byen.

”Det har været spændende at få lov til at indtænke de store bystrategiske visioner om en tættere tilknytning til Gudenåen og fjorden ved at skabe et rekreativt sted med grøn beplantning, som netop er inspireret af Gudenåens naturlige beplantning, samt terrasser der ligner de fiskepladser, man også kan finde dér, siger Ingrid Terpager Hansen, landskabsarkitekt i NIRAS.

Den 16. august 2021 blev Østervold officielt indviet til glæde for borgerne i Randers.

Vil du vide mere?

Jasper Vagner Jensen

Jasper Vagner Jensen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 9630 6491

Se også: