Projekt

Fra oversvømmelser til mere natur

Karlstrup Mose Road Runner

Naturgenopretning sikrer tørre kældre i Greve og Solrød kommuner, hvor Karlstrup Mose nu tager vandet fra de omkringliggende lave boligområder.

7. marts, 2017
  • Sektor: Vand, Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Greve Kommune & Solrød Kommune

Boligområderne omkring Karlstrup Mose er blevet sikret mod oversvømmelser. Det er sket i et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner, NIRAS og Greve Solrød Forsyning.

Samtidig er mosen genoprettet, og interessenter og borgere har fået deres ønsker til området indfriet til gavn for naturen.

De mange resultater er opnået i et projekt, der startede i 2008, og som havde fokus på klimatilpasning og naturgenopretning. Seks år senere, den 28. august 2014, kunne det ny, klimasikrede område så indvis.

Siden indvielsen har borgerne i de lavtliggende boligområder i Greve og Solrød oplevet færre oversvømmelser og nydt fordelene ved et bedre vand- og naturmiljø.

I Greve og Solrød har klimasikringen gjort de to kommuner til et bedre sted at leve.

Naturgenopretning koster under det halve

I Greve og Solrød har man fået færre oversvømmelser i de lavtliggende boligområder, bedre natur- og vandmiljø og et område, som borgerne kan og vil bruge. Desuden er der sparet mere end 50 procent i forhold til traditionelle løsninger, og alle interessenter er gået glade fra møderne om projektet.

Lave omkostninger

Der er oven i købet mange penge at spare ved grøn klimatilpasning, og det er bestemt også lykkedes med Karlstrup Mose.

Det giver mere for pengene at kombinere klimatilpasning og naturgenopretning. Sammenlignet med udgifter til en traditionel kloakeringsløsning har omkostningerne til projektet været meget lavere, og resultatet lige så effektivt – hvis ikke bedre.

I Greve og Solrød har klimasikringen gjort de to kommuner til et bedre sted at leve, fordi borgerne har fået adgang til de ny naturområder.

Plads til alle

Projektet har fra starten haft en tværfaglig tilgang til opgaven, og mere end 15 interessentgrupper og brugere af området har deltaget i processen. I stedet for at definere et stort, traditionelt projekt er det vigtigt at udforme et projekt, som alle interessenter kan identificere sig med.

Et enkelt eksempel på fordelene ved at inddrage borgerne er, at projektet har forbedret en fodboldbane, som før i tiden tit var oversvømmet. Løsningen blev simpelthen at anvende projektets overskudsjord til at forhøje arealet, så fodboldbanen nu er god og tør.

Det er en drøm, som er blevet til virkelighed. Risikoen for oversvømmelser er mindre og trygheden for borgerne større. Samtidig kan vi glæde os over nye vandre,-løbe- og ridestier.

Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune

Vores gode råd

  • Inddrag alle interessenter fra start
  • Byg de tekniske anlæg på naturens præmisser
  • Tænk på tværs af fag- og kommunegrænser

Vil du vide mere?

Peter Ebsøe

Peter Ebsøe

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4810 4539

Se også