Nyhed

NIRAS har fået sin helt egen Batman

Vandflagermus

NIRAS’ egen Batman hedder i virkeligheden Noel Damholdt Bergin og er ekspert i flagermus. Noel slutter sig til det i forvejen stærke team i NIRAS, der arbejder med natur- og artsbeskyttelse i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering.

19. september, 2022

Fremover vil NIRAS stå endnu stærkere, når der skal laves miljøkonsekvensvurderinger – tidligere kendt som VVM-undersøgelser. Dette sker med ansættelsen af den engelske biolog og ekspert i flagermus Noel Damholdt Bergin, der kommer til at have sin daglige gang på kontoret i Aarhus.

Mange års erfaring med miljøvurdering

Alle danske flagermus er beskyttede dyrearter, omfattet af Habitatdirektivets særlige artsbeskyttelse – de såkaldte bilag IV-arter. I NIRAS oplever vi en stærkt stigende efterspørgsel på undersøgelser og vurderinger af disse bilag IV-arter. For at sikre og øge vores kapacitet og kompetencer på dette felt er Noel blevet ansat i vores miljøafdeling i NIRAS fra juli 2022.

”Med Noel om bord har vi sikret en væsentlig styrkelse af vores team af biologer og økologer i NIRAS”

Martin Hesselsøe, Markedschef for Natur, NIRAS.

Noel har over 10 års erfaring med undersøgelser og vurderinger af flagermus i forbindelse med miljøvurdering af bygge- og anlægsprojekter i England. Den erfaring bringer han med til hele NIRAS-teamet. Han er certificeret af NaturalEngland i Storbritannien til at udføre biologiske specialistopgaver for netop bilag IV-arter og særligt vedrørende flagermus.

Vigtigt i mange forskellige projekttyper

Alle typer af projekter skal vurderes i forhold til bilag IV-arter. Her er flagermus en særligt vanskelig artsgruppe, der er aktuel i mange forskellige projekttyper fx i forbindelse med nedrivning og renovering af bebyggelse, rydning af træer, etablering af nye veje, kabler eller vindmøller.

Markedschef for Natur i NIRAS, Martin Hesselsøe, udtrykker også sin glæde ved ansættelsen af NIRAS’ helt egen Batman: ”Jeg er meget glad for, at vi nu har Noel på vores hold. Noel kommer med mange erfaringer fra Storbritannien, som på mange punkter har været længere fremme end Danmark med implementering af habitatdirektivets artsbeskyttelse.”

Ansættelsen er ikke bare en kompetenceforøgelse i forhold til undersøgelser og vurderinger, men også i forhold til implementering af afværgeforanstaltninger. Netop dette kan sikre, at kundernes projekter kan tilpasses og realiseres inden for rammerne af de aktuelle regler.

Ser frem til at arbejde i Danmark

Som forsker og økolog fra Storbritannien, ser Noel særligt frem til at lære Danmark og de danske arter at kende. Særligt arbejdet med at beskytte disse arter bliver interessant for økologen. Ud over at arbejde ud fra Aarhus-kontoret, kommer Noel til at tage ud i hele Danmark for at undersøge forholdene for såvel flagermus som andre bilag IV-arter.

“Udover at få chancen for at udforske Danmark, mens jeg arbejder på projekter og nyder NIRAS-kantinen (engelske virksomheder har dem ikke!), glæder jeg mig virkelig til at lære om de flagermusarter, I har i Danmark, og hvordan man beskytter dem.”

Noel Damholdt Bergin, rådgiver I NIRAS

Noel har allerede gennemført en række feltundersøgelser i relation til igangværende projekter, så han har fået en flyvende start. Lige nu arbejder Noel på at kortlægge egnede levesteder for flagermus i det vestfynske. Dette sker i forbindelse med et stort infrastrukturprojekt, hvor NIRAS er rådgiver. Der kan i forbindelse med opførslen af projektet blive tale om fjernelsen af træer og huse, hvor der muligvis bor flagermus. I samme omgang skal der laves planer for nye levesteder til de flagermus, der mister deres hjem. Derfor er det vigtigt, at der foregår en grundig undersøgelse inden projekterne gennemføres.

Vil du vide mere?

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef (Natur & Biodiversitet)

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Noel Anthony Damholdt Bergin

Noel Anthony Damholdt Bergin

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 4299 5495

Se også: