Projekt

Biodiversitet er nu en del af Aalborg Portlands forberedelser til CSRD-rapportering

Rørdal Grusgrav

I Rørdal Kridtgrav trives biodiversiteten, hvor sjældne plantearter som bitter mælkeurt og smalbægret ensian titter frem på trods af mere end 100 års kridtindvinding. Det viser en kortlægning af indvirkningen på økosystemer og biodiversiteten i Aalborg Portlands kridtgrav, som NIRAS har udarbejdet for cementvirksomheden på baggrund af EU-direktivet for bæredygtighedsrapportering, CSRD.

22. november, 2023
  • SDG: #15
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark

Hos landets største cementproducent, Aalborg Portland, arbejdes der på at indsamle data på virksomhedens aktiviteter til brug for den kommende bæredygtighedsrapportering under EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). NIRAS har bistået med at forberede Aalborg Portland til den del af CSRD, der omhandler påvirkningen af biodiversitet ved råstofindvindingen i Rørdal Kridtgrav ved Aalborg, hvor det viser sig, at sjældne plantearter som bitter mælkeurt og smalbægret ensian trives.

NIRAS har gennemgået den eksisterende råstofindvindingstilladelse med tilhørende efterbehandlingsplan. Dette er sammenholdt med status, målsætninger og KPI’er for biodiversitet, som er defineret af Aalborg Portlands italienske ejer, Cementir Holding. I forlængelse heraf er der udarbej­det en Biodiversity Management Plan (BMP), hvor der redegøres for råstofindvindingens påvirkning af biodiversitet i og omkring kridtgraven. I BMP opstilles desuden målsætninger, handlinger, overvågning og forslag til initiativer, som kan beskytte eller fremme biodiversitet.

Rørdal kridtgrav

CSRD giver virksomheder muligheden for at fastlægge rammerne omkring deres arbejde med biodiversitet, men selv med disse rammer, er det ikke helt ukompliceret arbejde.

"For de fleste virksomheder er biodiversitet et helt nyt bæredygtighedsparameter, og der er derfor behov for at arbejde med biodiversitet på nye måder,” fortæller markedschef for Natur og Biodiversitet hos NIRAS, Martin Hesselsøe.

”Spørgsmål som virksomhedens påvirkning på biodiversitet, både lokalt og i leverandørkæden, er væsentlig, mens det også er relevant at undersøge, om det er muligt at begrænse, undgå eller endda helt vende påvirkningen i leverandørkæden til en positiv påvirkning.”

Biodiversitets påvirkning i forsyningskæder

Hovedparten af en virksomheds påvirkning af biodiversitet kan ofte findes i forsyningskæden, hvor det for cementvirksomheder oftest findes de steder, hvor råstofferne hentes. Til at undersøge, hvordan biodiversiteten bliver påvirket, findes der brancherelevante værktøjer af forskellig art.

I dette tilfælde har Cementir udarbejdet en global screening af råstofleverandørerne ved hjælp af IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool), der primært anvendes til sammenligning af biodiversitets risici, som er knyttet til alternative leverandører i forsyningskæden. En screening udarbejdet med globale værktøjer som disse kan dog ikke stå alene og bør suppleres med konkrete vurderinger af det specifikke område – i dette tilfælde Rørdal Kridtgrav.

Planter og dyr kan fint trives i en grusgrav

Gøgeurt

I Rørdal Kridtgrav er der blevet indvundet kridt i mere end 100 år, og siden da har standarderne for bæredygtighed og biodiversitet naturligvis ændret sig markant. For at følge den historiske påvirkning og ændringer af området, har NIRAS’ eksperter bl.a. anvendt gamle luftfotos. Derudover er der gjort brug af genopretningsplaner for området og nationale databaser om planter og dyr, som findes i og omkring kridtgraven.

Nyere undersøgelser foretaget ved Kridtgraven viser, at biodiversiteten er vurderet til at være høj. Dette skyldes bl.a. flere sjældne arter som fx planterne bitter mælkeurt, smalbægret ensian og flere orkidéer. Disse trives i området især på grund af det varierede terræn - særligt de blottede kridtskrænter som netop er skabt på grund af råstofindvindingen.

Der bør fortsat holdes øje med biodiversiteten

Fremadrettet lyder anbefalingen til Aalborg Portland, at man så vidt muligt bør bevare de eksisterende blottede kridtskrænter, at man bør bevare og udvide søens bredzone, hvor den er lavvandet, mens det også anbefales, at der opsættes et systematisk moniteringsprogram, der kontinuerligt kan overvåge biodiversiteten i området.

I takt med, at flere og flere virksomheder bliver omfattet af blandt andet CSRD, regner Martin Hesselsøe med, at antallet af denne type opgaver vil stige støt.

”Med CSRD er der nu fokus på virksomhedernes ansvar og bidrag til at løse biodiversitetskrisen – både lokalt og globalt. Vi glæder os over at bidrage til den nye dagsorden gennem vores arbejde for Aalborg Portland og for mange andre af NIRAS´ kunder," afslutter Martin Hesselsøe

I alt forventes omkring 50.000 virksomheder, herunder 2.300 virksomheder i Danmark, at blive omfattet af CSRD frem mod år 2026.

Vil du vide mere?

Martin Hesselsøe

Martin Hesselsøe

Markedschef (Natur & Biodiversitet)

Aalborg, Denmark

+45 4097 9503

Rasmus Lie Nielsen

Rasmus Lie Nielsen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 6020 8066

Rikke Juul Monberg

Rikke Juul Monberg

Biolog, PhD

Allerød, Denmark

+45 6034 0965

Se også: