Bæredygtighedsrapportering: Forstå CSRD direktivet

Bæredygtighedsrapportering: Forstå CSRD-direktivet

Sådan kommer din virksomhed i gang med CSRD

Hvad er CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er et EU-direktiv, der kommer i kølvandet på EU’s store grønne plan, ”The European Green Deal” fra 2019. Målet med The European Green Deal er, at Europa skal være CO2-neutral i 2050 som det første kontinent i verden. Et middel hertil er at skabe gennemsigtighed i virksomheders rapportering om deres arbejde med bæredygtighed.

Virksomheder kan med fordel betragte CSRD som en rigtig god mulighed for at indtænke bæredygtighed i deres strategi- og forretningsudvikling og som en anledning til at se på risikostyring.

CSRD NIRAS Hjemmeside 04 DK

Hvem påvirkes af CSRD?

CSRD erstatter det nuværende NFRD (Non Financial Reporting Directive) og påvirker derfor i første omgang alle børsnoterede virksomheder. Det nye CSRD-direktiv træder i kraft i 2024 og udvides løbende til at omfatte flere og flere virksomheder. Det betyder, at den nye lovgivning kommer til at få stor betydning for rigtig mange danske virksomheder.

For de omfattede virksomheder er CSRD ikke et valg men et lovkrav. De omfattede virksomheder skal lave en afrapportering og offentliggøre den som en del af deres årsrapport. 

Hvordan kommer en virksomhed i gang med CSRD?

Det er en rigtig god idé allerede nu at forberede sin CSRD-rapportering. En stor del af arbejdet ligger nemlig i at indsamle den nødvendige data, som skal indgå  i det kommende års rapportering.

Processen mod at udarbejde sin CSRD-rapportering indeholder flere elementer og er typisk en ret iterativ proces. Vores erfaring er, at processen i grove træk indeholder følgende trin:  

 1. Etablere teamet omkring rapporteringen, der bl.a. vil omfatte ledelsesrepræsentanter, eksperter, kategoriejere og rapporteringsansvarlige.

 2. Udføre af dobbelt væsentlighedsvurdering og due diligence, samt fastlæggelse af virksomhedens forsyningskæde, med henblik på at identificere de ESG-parametre, virksomheden skal inkludere i sin CSRD-rapportering.

 3. Udføre en GAP-analyse med henblik på at identificere de eventuelle mangler, der er nødvendige for at efterleve kravene i de relevante ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

 4. Udarbejde eller målrette politikker, handleplaner og målsætninger, der er nødvendige for at efterleve kravene i ESRS.

 5. Identificere de oplysningskrav og målepunkter, der er nødvendige for at efterleve kravene i ESRS.

 6. Gennemføre dataindsamlingsproces, hvor der både indsamles retrospektiv information, som skal offentliggøres, og forberede rapportering om fremadrettede tiltag.

Vores CSRD rådgivning omfatter:

 • Afklaring af strategi, forretningsmodel og værdikæde
 • Dobbelt Materiality Assessment
 • GAP analysei forhold til ESRS
 • ESG Due Diligence 
 • Udvikling af politikker, action plans, målsætninger
 • Identifikation af datapunkter og kilder / valg, ”opsætning” eller udvikling af system til dataindsamling
 • Opstilling af klimaregnskaber, modeller til beregning af udledninger til miljø m.v.
 • Science Based Target 
 • Tredjepartskontrol (men ikke revision)

Logo og grafiske elementer for NIRAS' hjemmeside med fokus på CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Grafikken fremviser firmaets navn i et blåt og hvidt farvetema og inkluderer stiliserede bølger eller abstrakte figurer. Designet understøtter en professionel og moderne æstetik, der reflekterer firmaets engagement i bæredygtighedsrapportering.

Sådan rådgiver vi virksomheder i CSRD

Det er en god idé at søge rådgivning tidligt i processen. NIRAS kan bistå med delelementer af processen eller binde alle ESG-data sammen for at realisere jeres bæredygtige potentiale. Kontakt en af vores mange eksperter, hvis din virksomhed har brug for hjælp til CSRD-rapporteringen. Vi har et stærkt netværk af tværfaglig ekspertise, der sidder parat til at rådgive jer.

Vil du vide mere om CSRD?

Astrid Marie Berg

Astrid Marie Berg

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 8873 5495

Benjamin Rosenlund Schmidt

Benjamin Rosenlund Schmidt

Senior ESG Konsulent

Allerød, Denmark

+45 2548 8589

Lone Gjørret

Lone Gjørret

Chefrådgiver

Allerød, Denmark

+45 6010 0514

Rasmus Lie Nielsen

Rasmus Lie Nielsen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 6020 8066

Se også: