Byplanlægning

NIRAS’ byplanlæggere hjælper kommuner og private i hele landet med at udvikle byer og landskaber, som kan danne ramme om et bæredygtigt liv.

Outdoor park and playground

Landskabsarkitektur og landskabsplanlægning

I NIRAS arbejder vi målrettet med landskabet og landskabsarkitekturen. Vores fagligheder strækker sig fra analyse og planlægning i storskala til landskabsdesign og projektering.

Kommune- og lokalplaner

Vi har stor ekspertise i udarbejdelse af lokalplaner for byomdannelsesprojekter, boligområder, erhvervsområder, dagligvarebutikker og lignende.

Landskabsanalyse (LKM)

Landskabsanalyse er et vigtigt redskab i kommunernes sagsbehandling i det åbne land og et afsæt for udvikling af erhverv, turisme og bosætning.

Helheds- og bebyggelsesplaner

Helhedsplaner kan give kommuner og developere et solidt grundlag for at udvikle byer eller forandre eksisterende områder.

Samskabelse med borgere og interessenter

Vi løser opgaver, der udvikler byer og lokalsamfund, med god borgerinddragelse og strategiske greb som kvalitetskrav.

Vi udvikler byer og landskaber i tæt dialog med myndigheder, bygherrer, borgere og en række andre interessenter. Bæredygtighed og digitalisering er fundamentet for vores tilgang til planlægning på alle niveauer, og vi kan trække på et bredt felt af tekniske kompetencer i huset for at levere gennemarbejdede og helhedsorienterede løsninger.

;