Indsigt

Bæredygtig mobilitet skaber levende og miljøvenlige lokalsamfund

Benedikts Plads 2023
Ditte Bendix Lanng

Ditte Bendix Lanng

Seniorspecialist

Bæredygtig mobilitetsplanlægning, der tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og forudsætninger, kan være et kraftfuldt redskab til at skabe levende og miljøvenlige lokalsamfund. Fremtidens planlægning vil se en bevægelse mod holistiske, sammenkoblede mobilitetssystemer, der prioriterer miljøansvar, tilgængelighed og effektivitet og fremmer en høj livskvalitet i det byggede miljø.

14. marts, 2024

”Med bæredygtig mobilitetsplanlægning kan vi bidrage til at forme fremtiden for det byggede miljø, der muliggør og inviterer til mere bæredygtig mobilitetsadfærd og dermed også for vores livskvalitet. Byerne oplever stigende urbanisering, trængsel, CO2 -udledninger og støj, og landområder ser deres mobilitetsmuligheder indsnævres til mange steder kun at bestå af bilen,” fortæller Ditte Bendix Lanng, Senior Specialist i NIRAS inden for bæredygtig mobilitet i infrastruktursektoren.

Bæredygtig mobilitet er andet end elbiler

Elbilerne kan bidrage til at løse en del af bilismens klima- og miljøudfordring, men de løser ikke andre tunge udfordringer, der knytter sig til bilismen. Elbiler skaber stadig trængsel, man får lige så lidt motion af at sidde i en elbil, som man gør i en fossilbil, og bilinfrastrukturen tager meget plads.  

”For mange er bilen det primære transportmiddel, og der er ikke noget i vejen med at køre bil. Nogle gange. Nogle steder. Men den position som bilen i dag har indtaget på tværs af land og by, som det allestedsnærværende mobile quick-fix på vores mobilitetsbehov, er ikke bæredygtigt - hverken for klimaet, miljøet, folkesundheden eller det byggede miljø,” siger Ditte.

”Men sådan behøver det ikke at være. Og når vi ændrer på den måde mobiliteten er en del af vores byggede miljø, giver det mulighed for at tage livtag med en række øvrige udfordringer”

Ditte Bendix Lanng

Ligesådan mener Ditte Bendix Lanng, at infrastrukturens byggede miljø bør ændres, for det kan være svært og utrygt at være let trafikant:

”Den infrastruktur der knytter sig til bilismen fylder - bogstaveligt talt - rigtig meget i vores byggede miljø, som i mange tilfælde er domineret af veje og parkeringspladser. Ofte prioriterer det byggede miljø endda bilens tilgængelighed højere end menneskets. Og dermed tilskynder det os til at vælge bilen frem for andre mobilitetsformer,” fortæller Ditte.

Fremtiden formes med fokus på bæredygtig mobilitetsadfærd og det byggede miljø

Ditte peger på integrationen af flere forskellige mobilitetsformer for at sikre at brugernes behov imødekommes:

”Velforbundne transitsystemer gennem effektiv og tilgængelig offentlig transport giver attraktive alternativer til privat bilbrug, og en cykelvenlig infrastruktur er også et godt alternativt transportmiddel. Vi skal tænke i måder at fremme tilgængelighed og skabe mødesteder og derved levende lokalsamfund. For stedet tæller - løsningerne er ikke de samme, ” siger Ditte.

Det multimodale bæredygtige miljø i by, mellemby og land

Ditte Bendix Lanng opstiller gode tiltag for at fremme bæredygtig mobilitet i byerne, mellembyerne og på landet. Fællesnævneren et det multimodalt bæredygtige miljø.

I byen: Med en høj befolkningstætheden er planlægning af et multimodalt bæredygtigt miljø altafgørende. Når byrummene indrettes på de præmisser, skabes der bedre plads til at udvikle levende lokalsamfund, hvor det er sikkert og attraktivt at gå og cykle, vente på bussen, lege og mødes ude, og hvor det grønne kan trives.

”Pladsen er trang i byens rum, og her kan fodgængere, cyklister og brugere af offentlig transport i langt højere grad prioriteres”

Mellembyerne: Mellem den tætte by og landet, i forstadsområderne, hvor man ofte er endnu mere afhængig af privat bilbrug, er det også vigtigt at arbejde med multimodal mobilitet. Indbyrdes forbundne fodgængernetværk, cykelstier og effektive offentlige transportmuligheder kan gøre  det muligt for beboerne at tilvælge en række forskellige mobilitetsformer ud over blot private biler.

”Der kan skabes rum for social interaktion og fysisk aktivitet”

På landet: Hvor bebyggelsen er spredt, kræver planlægning af et multimodalt bæredygtigt miljø en anden tilgang. Mens private biler kan bruges af mange, kan samkørsel og delemobilitet styrke mobilitetsmulighederne Det er også vigtigt for fodgængeres og cyklisters mobilitet, deres sikkerhed, oplevelser og tilgængelighed. Ikke mindst er beskyttelse af og adgang til landskabet betydningsbærende.

”Grøn infrastruktur, som vandre- og cykelstier og dyrelivskorridorer giver plads til naturen og muligheden for, at vi kan forbinde os med den”

Vi skal huske stedsudvikling

”På tværs af land og by bør vi holde os for øje, at hvert sted har sine egne forudsætninger og potentialer. Oftest rummer det byggede miljø mange lag af historie - tidligere tiders transportlogikker kan fx være ”frosset” i asfalt og beton,” siger Ditte.

Byen, området eller landsbyen er bygget for længst, og de strategiske og konkrete løsninger, der prioriterer bæredygtig mobilitet, hænger derfor tæt sammen med stedets og lokalsamfundets muligheder, praksisser og udfordringer.

”Bæredygtig mobilitetsplanlægning skal derfor bidrage til en nuanceret omdannelse og udvikling af eksisterende byggede miljøer, og sigte efter at udvikle sted og mobilitet hånd-i-hånd,” siger Ditte afslutningsvis.

Vil du vide mere?

Ditte Bendix Lanng

Ditte Bendix Lanng

Seniorspecialist

Aarhus, Denmark

+45 6011 4272

Se også: