Bæredygtig mobilitetsplanlægning

Mobilitetsplan og mobilitetsanalyse

I NIRAS arbejder vi med at fremme bæredygtig mobilitet, der understøtter et sundt hverdagsliv og tilgodeser klimavenlige transportløsninger.

NIRAS arbejder for en fremtid, hvor flere mennesker cykler, går og bruger den offentlige transport og hvor motorkøretøjer fylder mindre og en større del er eldrevne, og hvor parkeringen i byer tænkes mere smart til gavn for det gode byliv. Det er bæredygtig mobilitet.

Vi udarbejder mobilitetsstrategier i lokal, kommunal og regional skala. Når vi anskuer mobilitet ud fra et strategisk synspunkt, kigger vi på de helhedsmæssige sammenhænge i forhold til trafik, bystruktur og brugerbehov.

Derfor sørger vi også for at understøtte en bæredygtig mobilitet, hvor transport-tilbuddene er forskelligartede og fleksible.

Robuste mobilitetsløsninger

Igennem trafik- og mobilitetsplaner hjælper vi med at opbygge et stærkt mobilitetsnetværk, som er båret af løsninger, der svarer på udfordringer og potentialer med fokus på lokal forståelse og sociale aspekter.

Borgerinddragelse, interessentanalyser og kommunikation er en vigtig del af processen for at skabe bedre, mere varieret og mere sammenhængende mobilitet. 

Gennem dataindsamling, interessent inddragelse og forankringsprocesser arbejder vi med lokaltilpassede løsninger. 

Ydelser:

  • Mobilitetsplaner på lokal, kommunal og regional skala

  • Helhedsorienterede trafik og mobilitetsanalyser

  • Borgerinddragelse og interessentanalyser

  • Transit-orienteret byplanlægning (TOB)

  • Placemaking og partnerskaber

  • Design af knudepunkter for mobilitet

  • Smartcity analyser

Grömitz Billede

NIRAS former fremtidens mobilitet i populær tysk turistby

NIRAS har i partnerskab med det tyske firma Destination LAB indledt udviklingen af moderne mobilitetsløsninger i den nordtyske kystby Grömitz. Projektet markerer et afgørende skridt for byens fremtidige trafikale løsninger med fokus på innovative og bæredygtige tiltag til gavn for både lokalsamfundet og turisterne.
Credit: Thomas Morkeberg

Grøn mobilitetsplan for Odense

I forlængelse af arbejdet med visionen "Fremtidens Odense 2030" har NIRAS udarbejdet en grøn mobilitetsplan, hvor alle børn i kommunen kan transportere sig aktivt og selvstændigt.
Benedikts Plads 2023

Bæredygtig mobilitet skaber levende og miljøvenlige lokalsamfund

Bæredygtig mobilitetsplanlægning, der tager udgangspunkt i stedets kvaliteter og forudsætninger, kan være et kraftfuldt redskab til at skabe levende og miljøvenlige lokalsamfund. Fremtidens planlægning vil se en bevægelse mod holistiske, sammenkoblede mobilitetssystemer, der prioriterer miljøansvar, tilgængelighed og effektivitet og fremmer en høj livskvalitet i det byggede miljø.
Photo: Tine Uffelmann, Visit Nordsjælland

Vi har et fælles ansvar for at sikre bæredygtige transportmuligheder til turisterne i Danmark

Infrastruktur skabes både til gavn for offentligheden, varetransport, erhvervslivet og mange flere. Men det skabes også til gavn for Danmarks fjerdestørste erhverv; turismen. For turister er infrastruktur nemlig helt afgørende, og de omkring 60 mio. turister, der hvert år besøger Danmark, har brug for gode muligheder for at komme let rundt i landet.

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Se også: