Trafikplanlægning Min

Trafikplanlægning

I forbindelse med byplanlægning og design leverer vi det trafikale input til den fysiske udformning af by- og trafikrum.

Vi leverer trafikplanlægning i alle faser og for alle trafikformer: gang og cykeltrafik, biltrafik og kollektiv trafik.

Vi ser ofte en gevinst i sammenspillet mellem transportplanlægning og øvrige planlægningsfagligheder som f.eks. byplanlægning, miljøplanlægning og antropologiske analyser.

Ydelser: 

  • Trafikafviklingsanalyser
  • Trafiksikkerhedsanalyser
  • Analyser af kapacitet og fremkommelighed
  • Trafiksimuleringer (Vissim)
  • Trafikterminaler og stationsforpladser
  • Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner
  • Signalteknik

Vil du vide mere?

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Se også: