Trafikplanlægning Min

Trafikplanlægning

I forbindelse med byplanlægning og design leverer vi det trafikale input til den fysiske udformning af by- og trafikrum.

Vi leverer trafikplanlægning i alle faser og for alle trafikformer: gang og cykeltrafik, biltrafik og kollektiv trafik.

Vi ser ofte en gevinst i sammenspillet mellem transportplanlægning og øvrige planlægningsfagligheder som f.eks. byplanlægning, miljøplanlægning og antropologiske analyser.

Vores ydelser dækker alt fra trafikafviklingsanalyser, analyser af kapacitet og fremkommelighed, trafiksimulering (Vissim), trafikterminaler og stationsforpladser, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrecisioner til signalteknik.

Vil du vide mere?

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Se også: