Trafikplanlægning Min

Trafikplanlægning

I forbindelse med byplanlægning og design leverer vi det trafikale input til den fysiske udformning af by- og trafikrum.

Trafikplanlægning i alle faser for alle trafikformer

NIRAS leverer trafikplanlægning i alle faser og for alle trafikformer: gang- og cykeltrafik, biltrafik og kollektiv trafik. Når vi arbejder med trafikplanlægning kigger vi på alle aspekter, både det byggede miljø og menneskelig adfærd, da der er en stærk menneskelig faktor i trafikplanlægning.

Trafikplanlægning i et helhedsperspektiv

Vi ser trafikplanlægning i et helhedsperspektiv, i tæt integration med øvrige planlægningsfagligheder som f.eks. byplanlægning, miljøplanlægning og antropologisk anlayse. Vi mestrer trafikale analyser ifm. helhedsplaner, masterplaner og lokalplaner, og leverer trafiktekniske analyser til VVM-arbejder.

Vi udfører kapacitets- og fremkommelighedsanalyser, herunder VISSIM-simuleringer af trafikafvikling, og besidder ligeledes kompetencer indenfor signalteknik.

Trafikalt input til byplanlægning og design

I forbindelse med byplanlægning og design leverer vi det trafikale input til den fysiske udformning af by- og trafikrum, i tæt relation med arkitekter, landskabsarkitekter og vejingeniører.

Endelig råder vi i NIRAS over et korps af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer, som leverer uvildige revisioner på et højt niveau, både internt og eksternt.

Ydelser: 

  • Trafikanalyser
  • Kapacitet og fremkommelighed
  • Trafikterminaler og stationsforpladser
  • Trafiksikkerhed og tilgængelighed

Vil du vide mere?

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Afdelingsleder

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Se også: