Projekt

NIRAS former fremtidens mobilitet i populær tysk turistby

Grömitz Billede

NIRAS har i partnerskab med det tyske firma Destination LAB indledt udviklingen af moderne mobilitetsløsninger i den nordtyske kystby Grömitz. Projektet markerer et afgørende skridt for byens fremtidige trafikale løsninger med fokus på innovative og bæredygtige tiltag til gavn for både lokalsamfundet og turisterne.

21. april, 2024
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Tid: 2024

Ifølge Julie Majlund Buschardt, senior konsulent og urban designer hos NIRAS og projektleder på projektet, er et tæt samarbejde med både kommunens administration og politikere afgørende for at skabe et fælles forståelsesgrundlag og sikre opbakning til de foreslåede mobilitetsløsninger. Hun fremhæver også betydningen af at integrere lokale perspektiver og behov i planlægningsprocessen for at opnå bæredygtige resultater, der gavner både lokalsamfundet og turisterne.

"Et tæt samarbejde er nøglen til at skabe bæredygtige og effektive mobilitetsløsninger, der virkelig imødekommer Grömitz' unikke behov. Ved at drøfte og udforske byens rumlige muligheder og potentialer med styregruppen har vi styrket vores ambition om at udvikle skræddersyede løsninger, der ikke kun løser de trafikale problemer, men også bidrager til byens charme og de besøgendes trivsel," siger Julie Majlund Buschardt.

Bæredygtige mobilitetsløsninger og handlingskatalog

Grömitz står overfor både udfordringer og muligheder i udviklingen af byens infrastruktur for at imødekomme behovene fra både lokalbefolkningen og turisterne. NIRAS' indsats sigter mod at adressere disse behov og komme med forslag til mere bæredygtige mobilitetsløsninger, der kan understøtte udviklingen af attraktive bymiljøer i Grömitz.

Projektet inkluderer en dybdegående mobilitetsanalyse, løbende workshops med politikere og kommunens administration og forventes at resultere i et handlingskatalog til oktober 2024. Handlingskataloget bliver udviklet i samarbejde mellem NIRAS, Grömitz kommune og de lokale aktører. I kataloget differentieres der mellem dagsturister og overnattende flerdagsturister og deres transportbehov.

Mens dagsturister typisk har behov for hurtig adgang til parkeringsmuligheder og effektive transportforbindelser til seværdigheder og aktiviteter, står overnattende flerdagsturister over for andre udfordringer. Disse inkluderer behovet for transportmuligheder, der ikke blot forbinder dem til lokale attraktioner, men også til indkvarteringssteder, restauranter og interessepunkter uden for kommunen.

En udvikling af infrastrukturen er nødvendig

En velfungerende infrastruktur er afgørende for at sikre attraktiviteten af en turistby som Grömitz, hvor et effektivt og tilgængeligt transportsystem spiller en nøglerolle i at tiltrække besøgende. Grömitz har med sine cirka 7.000 indbyggere og årlige to millioner overnatninger samt yderligere 500.000 dagsgæster en stor udfordring i at få afviklet trafikken om sommeren – både i forhold til sikkerheden for bløde trafikanter og at begrænse biltrafikken på de centrale gader. Og alt tyder på, at der vil komme flere turister til i de kommende år.

Julie udtaler: ”Det fremtidige Mobilitetskoncept sigter mod at imødekomme både dagsturisters og overnattende turisters behov. Løsninger kan omfatte alt fra udvikling af attraktive cykelfaciliteter, nye gangstier, etablering af lokale knudepunkter og nye offentlige transportforbindelser, som fx en shuttlebus der kører mellem Park & Ride p-plader, byens centrum og strand. Ved at tage højde for turisternes forskellige behov og tilbyde passende løsninger kan Grömitz sikre, at både dagsturister og overnattende flerdagsturister får en behagelig oplevelse under deres besøg.”

Vi skal se fremad

Ifølge Julie er det ikke kun vigtigt at fokusere på nutidens behov, men også at se fremad for at fremtidssikre Grömitz. Dette indebærer ikke blot at byen forbliver konkurrencedygtig som turistdestination, men også at fastholde sin appel over for et stadigt skiftende turistmarked. Turisme udgør en afgørende del af byens økonomi, og derfor er det essentielt at tilpasse sig de løbende ændringer i krav og værdier hos besøgende.

”En stigende tendens blandt unge tyske turister og campister er en stærk interesse i bæredygtig livsstil og et ønske om ferieformer, der understøtter dette. Ved at integrere bæredygtige mobilitetsløsninger i byens infrastruktur kan Grömitz imødekomme disse ønsker og positionere sig som en moderne og miljøvenlig destination. Dette vil ikke blot potentielt kunne tiltrække flere besøgende, men også sikreat byen forbliver attraktiv og konkurrencedygtig i fremtiden.”

Ved at integrere bæredygtige mobilitetsløsninger i byens infrastruktur kan Grömitz imødekomme disse ønsker og positionere sig som en moderne og miljøvenlig destination. Dette vil ikke blot potentielt kunne tiltrække flere besøgende, men også sikreat byen forbliver attraktiv og konkurrencedygtig i fremtiden.”

- Julie Majlund Buschardt

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Se også: