Cirkular Economy NS 08111 1920

Bæredygtighed og certificering

I NIRAS ser vi det som vores opgave at bidrage til den fælles, globale dagsorden ved at gøre FN verdensmålene håndgribelige og relevante for den lokale kontekst gennem kompetent DGNB byområde rådgivning.

FNs Verdensmål 

I NIRAS ser vi det som vores opgave at bidrage til den fælles, globale dagsorden ved at gøre verdensmålene håndgribelige og relevante for den lokale kontekst. På den måde hjælper vi vores kunder med at sætte realistiske og motiverende mål. 

Vi har udviklet en metode til at screene, fokusere og konkretisere mulighederne for at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af et projekt eller en strategi. For offentlige kunder faciliterer vi blandt andet processer, der indarbejder FN’s Verdensmål i planstrategier, Agenda 21, byomdannelsesprojekter eller som oplæg til lokalplaner. 

NIRAS tilbyder desuden SDG Capture, som er et gratis dialog- og screeningsværktøj. SDG Capture hjælper jer med at gøre målene anvendelige og håndgribelige i strategier og projekter. 

DGNB-certificering af byområder 

I NIRAS har vi på tværs af landet flere uddannede DGNB-konsulenter for byområder. DGNB for byområder er handlingsorienteret og sætter bæredygtighed på formel med udgangspunkt i danske forhold og krav.  

DGNB-certificering af byområder er således en proces og en ramme, som skaber sammenhæng mellem visioner og de faktiske beslutninger og løsninger i byudviklingen.  

DGNB-certificeringen er inddelt i fem temaer: 

  1. Proceskvalitet  
  1. Miljømæssig Kvalitet 
  1. Økonomisk Kvalitet  
  1. Sociokulturel og Funktionel kvalitet  
  1. Teknisk Kvalitet. 

I NIRAS varetager vi den fulde proces – lige fra den indledende dialog med udvikler om ambitionerne for udviklingen af det nye byområde eller omdannelsen af det eksisterende – til auditeringen frem mod den endelige certificering. 

NIRAS kan som DGNB-konsulent også hjælpe med at screene et byområde for, hvorvidt det tænkes at kunne opnå DGNB-certificering og herunder rådgive udvikler om, hvilke bæredygtighedstiltag eller hvilke prioriteringer, der bør foretages, så udviklingen af byområdet matcher ambitionerne.  

DGNB-certificeringen bidrager til, at byområdet bevarer sin værdi mange år efter planlægningsfasen og garanterer, at området samlet set performer bedre og mere bæredygtigt, end de lovmæssige krav og den generelle praksis for byudvikling.  

Vil du vide mere?

Kristina Moos Bylov

Kristina Moos Bylov

Chefkonsulent og Byplanlægger

Allerød, Denmark

+45 4299 0343

Anne Støy Rodil

Anne Støy Rodil

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 4299 8354