Evaluering Af Effekt 1633 Meri Ger Cahe Kaer Mlid Min

Evaluering af effekt, læring og tilfredshed

NIRAS tilrettelægger evalueringer, der giver læring, overblik over virkningerne og skaber grundlag for ny udvikling.

I NIRAS trækker vi på flere forskellige evalueringsmodeller. Det kan for eksempel være for målopfyldelse, effekt, tilfredshed, virkninger, kompetencer, læring eller processer.

Uanset hvilke modeller, vi anvender, er vores fokus på evalueringens formål og resultaternes anvendelighed skarpt.

Samtidig er vi altid opmærksomme på at involvere relevante aktører og sikre, at dokumentationen foregår på et retvisende metodisk og analytisk grundlag.

Vi har blandt andet evalueret, hvorvidt nye typer byggeri lever op til hensigterne, og vi har udpeget nye udviklingsmuligheder for eksempelvis skoler, gymnastikhaller, svømmehaller, legepladser, boliger og byrum.

Vi har fulgt mange forskellige projektforløb, hvor vi har opsamlet erfaringer, dokumenteret resultater og udpeget udviklingsperspektiver blandt andet i forhold til:

  • Forebyggelsesindsatser i udsatte boligmiljøer
  • Unge
  • Alkohol og stoffer
  • Sårbare gravide
  • Kultur på recept
  • Motionsdoping
  • Læring og kompetenceudvikling

Vil du vide mere?

Gertrud Øllgaard

Gertrud Øllgaard

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 2019 8750

Se også: