Skive Landskab

Landskabsarkitektur

I NIRAS arbejder vi målrettet med landskabet og landskabsarkitekturen. Vores fagligheder strækker sig fra analyse og planlægning i storskala til landskabsdesign og projektering.

Fra overordnede strategier og helhedsplaner til konkrete by- og landskabsrum samarbejder vores landskabsforvaltere og landskabsarkitekter med øvrige fagområder i NIRAS om at tage vare på vores landskaber og skabe attraktive by- og landskabsrum, som rammerne for det gode liv.

I det åbne land er vi specialister i at lave landskabsanalyser efter landskabskaraktermetoden på projektniveau og kommuneniveau. På projektniveau vurderer vi de landskabelige konsekvenser af planer og projekter i forbindelse med VVM og miljøvurdering. På kommuneniveau arbejder vi målrettet for at landskabsanalyserne er et dynamisk arbejdsredskab, som vi hjælper kommunerne med at bruge i deres planlægning og udvikling.

Vi designer og projekterer landskaber og byrum i relation til infrastruktur, institutioner, boliger, klimatilpasning mm. og gør det ud fra visionen om, at alle projekter og steder er noget særligt og derfor skal behandles med omhu og omtanke for brugerne og for de kommende generationer. I byerne ser vi en stærk sammenhæng mellem byplanlægning og landskabsarkitektur. Fra overordnede strategier til de konkrete byrum samarbejder landskabsarkitekter med byplanlæggere og klimafolk, så byens rum bliver en attraktiv ramme for det gode byliv.

Vil du vide mere?

Thomas Kruse Wichmann

Thomas Kruse Wichmann

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 6020 8057

Se også: