Projekt

Grøn mobilitetsplan for Odense

Odense Mobilitetsplan

I forlængelse af arbejdet med visionen "Fremtidens Odense 2030" har NIRAS udarbejdet en grøn mobilitetsplan, hvor alle børn i kommunen kan transportere sig aktivt og selvstændigt.

13. marts, 2024
 • SDG: #9, #11, #13
 • Sektor: Planlægning & Mobilitet
 • Lande: Danmark

Mobilitetsplanen indeholder følgende konkrete tiltag:

 • Omdannelse af bynær infrastruktur til trafikale byrum

 • Udrulning af elbiler

 • Eskalering af miljøzoner

 • Styrke forhold for cyklister

 • Hastighedszoner

I videoen nedenfor fortæller NIRAS ekspert og urbandesigner, Julie Majlund Buschardt, om de fire principper som er blevet præsenteret for Odense Kommune. De bygger på bæredygtig omstilling  for at komme i mål med visionen om fremtidens Odense 2030.

Princip 1: Bæredygtig bystruktur 

 • At vi ombygger byen og tilgodeser gang og cykel

 • At vi bygger tættere omkring knudepunkter

 • At gøre det attraktivt at opholde sig i byrummet

Princip 2: Et bedre alternativ

 • At bygge god cykelinfrastruktur og skabe gode muligheder for at komme rundt med offentlig transport

Princip 3: Bedre bilbrug

 • Omstilling til nulemissionskøretøjer og omlæg til elbiler

Princip 4: Action og learning lab

 • Hvordan vi får ændret vores adfærd

Hvis vi gerne vil have en by, som understøtter bæredygtig mobilitet og attraktive byrum, så skal vi også bygge derefter.

Julie Majlund Buschardt

Grøn mobilitetsplan for Odense

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Se også: