Landzonetilladelse Small

Landzonetilladelse

I NIRAS rådgiver vi kommuner om landzoneadministration og hjælper med sagsbehandling, når det gælder 'det åbne land'. Ligesom vi også rådgiver private aktører i ansøgning om landzonetilladelse.

Landzonetilladelsen er et væsentligt værktøj til at beskytte natur-, landskabs- og jordbrugsmæssige interesser i det åbne land. Med et indgående kendskab til Planlovens landzonebestemmelser tilbyder NIRAS rådgivning af kommuner og private aktører, hvor vi indgår i varetagelsen af landzoneadministration i kommuner, ligesom vi også tilbyder private bygherrer rådgivning og hjælp til ansøgning om landzonetilladelse.

Landzoneadministration på lige fod med kommunens egne sagsbehandlere

Vi tilbyder at indgå i kommunernes landzoneteam og aflaste kommunens sagsbehandlere i en travl periode eller rådgive sagsbehandlere ifm. konkrete sager. I NIRAS tilbyder vi alle de ydelser, tiltag og oplæg til politiske beslutninger, som er nødvendige i landzoneadministrationen – herunder for eksempel at foretage faglige vurderinger, naboorienteringer og høringer, varetage dialog med sagens parter, udarbejde og udsende afgørelser, journalisere og indberette til plandata.dk.

Oplæring og undervisning af sagsbehandlere i landzoneadministration

NIRAS tilbyder også oplæring af medarbejdere i landzoneadministration hele vejen fra vurdering af sag til afgørelse. Herunder kan for eksempel indgå et online undervisningsforløb struktureret ud fra kommunens konkrete behov.

Vi tilbyder gennemgang af hjælpemidler i det daglige administrationsarbejde, udarbejdelse af procedurebeskrivelser samt opdatering og forberedelse af brevskabeloner til brug i landzoneadministrationen.

Ansøgning om landzonetilladelse

Forud for udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller en ændring af anvendelse i områder, som ikke er byzone eller sommerhusområde, kræves der ofte en landzonetilladelse. Der skal ansøges om landzonetilladelse i den kommune, hvor udstykningen, opførelse af ny bebyggelse eller ændringen i anvendelsen sker.

I NIRAS tilbyder vi rådgivning til ansøgningen om landzonetilladelse. Vi har et indgående kendskab til de kommunale sagsgange og kan dermed bidrage til, at dit projekt kommer godt i gang. Her kan vi hjælpe med ansøgningsbeskrivelse, kortmateriale og bistå ansøgeren i dialogen med kommune og naboer.

Vi er altid åbne for et uforpligtende møde om, hvordan vi kan aflaste dig i hverdagen med faglig sparring og løsninger eller hjælpe dig videre i dit projekt.

Vil du vide mere?

Kristina Moos Bylov

Kristina Moos Bylov

Chefkonsulent og Byplanlægger

Allerød, Denmark

+45 4299 0343

Se også: